Δήμος Σαλαμίνας
Small text Medium text Large text

αναζήτηση  • Δήμος Σαλαμίνας
    Δ/νση: Κ. Καραμανλή & Αμμοχώστου 1 - 18900 • τηλ: 213 2027300 • fax: 213 2027312
  • Καλωσορίσατε στην επίσημη διαδικτυακή πύλη του δήμου μας.
     
  • Δικτυωθείτε και εσείς! Περιπλανηθείτε στις σελίδες και μη διστάσετε να συμμετάσχετε στη δημοσκόπησή μας.

FAQ Downloads Sitemap Οδηγίες Χρήσης

Ενημέρωση

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΓΙΑ ΕΚΛΟΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ,ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ.

Σας κοινοποιούμε την εγκύκλιο 21 του ΥΠ.ΕΣ.Α.&Η.Δ. με θέμα : "Εκλογικές δαπάνες, διαχείριση και δημοσιότητα των οικονομικών των περιφερειακών και δημοτικών συνδυασμών και των υποψηφίων ενόψει των αυτοδιοικητικών εκλογών της 7ης Νοεμβρίου 2010. Οριοθέτηση προεκλογικής περιόδου "  καθώς και το σχετικό Φ.Ε.Κ. για ενημέρωσή σας.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟ.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟ Φ.Ε.Κ.

  Ενημέρωση
Αναπροσαρμογή του συντελεστή τέλους χρήσεως, αιγιαλού και παραλίας, πεζοδρομίων, οδών ,πλατειών

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Από το πρακτικό της 12ης Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.
Την 28η-7-2010, ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 20.00, το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε ΤΑΚΤΙΚΉ Συνεδρίαση στο Δημαρχείο, ύστερα από την αριθμ. 17188/23-7-2010 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου του Δημοτικού Σ/λίου κ. Μικρομάστορα-Νάννου Αικατερίνης , που δημοσιεύθηκε και γνωστοποιήθηκε την 23. 7. 2010 στους Δημοτικούς Συμβούλους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 95 του ΔΚΚ ( Ν.3463/2006)
Πριν την έναρξη της Συνεδρίασης η Πρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα είκοσι επτά (27) νόμιμα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου ήταν:
 

Διαβάστε Περισσότερα...  Ενημέρωση
ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ

17/7/2009

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΕ ΜΑΓΕΙΡΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΒΡΕΦΟΚΟΜΩΝ

  Ενημέρωση
Ανελκύστηκε και απομακρύνθηκε από το Βουρκάρι το αλιευτικό πλοίο «Αγία Μαρκέλα»

Πρόσφατα, και μετά από τήρηση όλων των προβλεπόμενων από το Νόμο διαδικασιών, ανελκύστηκε και απομακρύνθηκε από το Βουρκάρι το αλιευτικό πλοία «Αγία Μαρκέλα» το οποίο ήταν ημιβυθισμένο εκεί από πενταετίας. Η ίδια διαδικασία έχει ξεκινήσει για το επίσης ημιβυθμισμένο στο χώρο της ιχθυαγοράς αλιευτικό πλοίο «Βασίλειος», το οποίο θα απομακρυνθεί σύντομα, καθώς και για δύο άλλα παλιά πλοία της γραμμής Παλουκίων Περάματος τα οποία είναι βυθισμένα στο λιμάνι Παλουκίων.

  Ενημέρωση
ΔΥΟ ΝΕΕΣ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΣΤΗ ΣΑΛΑΜΙΝΑ

 

Διαβάστε Περισσότερα...  Ενημέρωση
Σελίδα 20 από 22Πρώτη   Προηγούμενη   13  14  15  16  17  18  19  [20]  21  22  Eπόμενη   Τελευταία   

Δήλωση Προστασίας Δεδομένων Powered by and