Δήμος Σαλαμίνας
Small text Medium text Large text

αναζήτηση  • Δήμος Σαλαμίνας
    Δ/νση: Κ. Καραμανλή & Αμμοχώστου 1 - 18900 • τηλ: 213 2027300 • fax: 213 2027312

FAQ Downloads Sitemap Οδηγίες Χρήσης

Πολιτισμός


Τηλ. Επικοινωνίας : 2132027562, 2132027563  


Σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη του τοπικού πολιτισμού έπαιξε η Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Σαλαμίνος (ΔΗ.Κ.Ε.ΣΑ) η οποία διοργάνωνε και υλοποιούσε πολιτιστικές, καλλιτεχνικές, αθλητικές και γενικότερα κοινωνικές εκδηλώσεις, καθώς και σεμινάρια - προγράμματα επιμόρφωσης και κατάρτισης επαγγελματικού προσανατολισμού κ.α. Με το ΦΕΚ 2286/13-10-11/ Τεύχος Β πραγματοποιήθηκε λύση της ΔΗ.Κ.Ε.ΣΑ.

 

Πλήθος εκδηλώσεων γίνονταν στο Ευριπίδειο θέατρο  (κυρίως κατά την διάρκεια του καλοκαιριού) και στην αίθουσα « Δημήτρη Μπόγρη » στο Δημαρχιακό Μέγαρο.

 

Επίσης ο Οργανισμός Νεολαίας και Άθλησης Δήμου Σαλαμίνος  (Ο.Ν.Α.Δ.Σ) συνέβαλε στην  καλλιέργεια των σωματικών και πνευματικών ικανοτήτων, στο φίλαθλο αγωνιστικό πνεύμα, στην ομαδικότητα και στην ευγενή άμιλλα και γενικά σε οτιδήποτε  μπορεί να    αναβαθμίσει το Αθλητικό και Πολιτιστικό επιπέδο όλων των δημοτών. Με το ΦΕΚ 981/25-5-2011/Τεύχος Β συγχωνεύτηκε στο νέο Ν.Π.Δ.Δ. Άθλησης, Κοινωνικής Πολιτικής & Παιδείας Δήμου Σαλαμίνας (Α.ΚΟΙ.ΠΟ.Π) .

 

Επιπρόσθετα στο Δημαρχιακό Μέγαρο στεγάζονται η Δημοτική Βιβλιοθήκη και το Λαογραφικό Μουσείο και στο Δήμο λειτουργεί (δωρεάν) Φιλαρμονοκή.

 

Πρέπει να σημειωθεί ότι στην ανάπτυξη του τοπικού πολιτισμού συμβάλλουν και οι σύλλογοι, τα σχολεία, ο τοπικός τύπος, μουσικά σχήματα, κ.α.

 

 

 

 

 

 


Τηλ. Επικοινωνίας : 2132027562, 2132027563  


Σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη του τοπικού πολιτισμού έπαιξε η Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Σαλαμίνος (ΔΗ.Κ.Ε.ΣΑ) η οποία διοργάνωνε και υλοποιούσε πολιτιστικές, καλλιτεχνικές, αθλητικές και γενικότερα κοινωνικές εκδηλώσεις, καθώς και σεμινάρια - προγράμματα επιμόρφωσης και κατάρτισης επαγγελματικού προσανατολισμού κ.α. Με το ΦΕΚ 2286/13-10-11/ Τεύχος Β πραγματοποιήθηκε λύση της ΔΗ.Κ.Ε.ΣΑ.

 

Πλήθος εκδηλώσεων γίνονταν στο Ευριπίδειο θέατρο  (κυρίως κατά την διάρκεια του καλοκαιριού) και στην αίθουσα « Δημήτρη Μπόγρη » στο Δημαρχιακό Μέγαρο.

 

Επίσης ο Οργανισμός Νεολαίας και Άθλησης Δήμου Σαλαμίνος  (Ο.Ν.Α.Δ.Σ) συνέβαλε στην  καλλιέργεια των σωματικών και πνευματικών ικανοτήτων, στο φίλαθλο αγωνιστικό πνεύμα, στην ομαδικότητα και στην ευγενή άμιλλα και γενικά σε οτιδήποτε  μπορεί να    αναβαθμίσει το Αθλητικό και Πολιτιστικό επιπέδο όλων των δημοτών. Με το ΦΕΚ 981/25-5-2011/Τεύχος Β συγχωνεύτηκε στο νέο Ν.Π.Δ.Δ. Άθλησης, Κοινωνικής Πολιτικής & Παιδείας Δήμου Σαλαμίνας (Α.ΚΟΙ.ΠΟ.Π) .

 

Επιπρόσθετα στο Δημαρχιακό Μέγαρο στεγάζονται η Δημοτική Βιβλιοθήκη και το Λαογραφικό Μουσείο και στο Δήμο λειτουργεί (δωρεάν) Φιλαρμονοκή.

 

Πρέπει να σημειωθεί ότι στην ανάπτυξη του τοπικού πολιτισμού συμβάλλουν και οι σύλλογοι, τα σχολεία, ο τοπικός τύπος, μουσικά σχήματα, κ.α.

 

 

 

 

 

 


Privacy Statement Powered by and