Δήμος Σαλαμίνας
Small text Medium text Large text

αναζήτηση  • Δήμος Σαλαμίνας
    Δ/νση: Κ. Καραμανλή & Αμμοχώστου 1 - 18900 • τηλ: 213 2027300 • fax: 213 2027312
  • Καλωσορίσατε στην επίσημη διαδικτυακή πύλη του δήμου μας.
     
  • Δικτυωθείτε και εσείς! Περιπλανηθείτε στις σελίδες και μη διστάσετε να συμμετάσχετε στη δημοσκόπησή μας.

FAQ Downloads Sitemap Οδηγίες Χρήσης

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

52
2019
21/3/2019
Λήψη απόφασης για επιπρόσθετη από το Δήμο αίτηση ακύρωσης της Άδειας Λειτουργίας και εγκατάστασης της μονάδας μυδοκαλλιέργειας στη θέση του όρμου Βασιλικών
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ds8
Συνημμένα:
 
σύμφωνα με τη σύσταση του πληρεξούσιου δικηγορικού γραφείου που έχει αναλάβει τον όλο χειρισμό της υπόθεσης στο ΣτΕ για την οποία συνηγορεί η Ν.Υ. του Δήμους μας και εξουσιοδότηση της Δημάρχου για την υπογραφή Συμφωνητικού με την δικηγορική εταιρεία

Δήλωση Προστασίας Δεδομένων Powered by and