Δήμος Σαλαμίνας
Small text Medium text Large text

αναζήτηση  • Δήμος Σαλαμίνας
    Δ/νση: Κ. Καραμανλή & Αμμοχώστου 1 - 18900 • τηλ: 213 2027300 • fax: 213 2027312
  • Καλωσορίσατε στην επίσημη διαδικτυακή πύλη του δήμου μας.
     
  • Δικτυωθείτε και εσείς! Περιπλανηθείτε στις σελίδες και μη διστάσετε να συμμετάσχετε στη δημοσκόπησή μας.

FAQ Downloads Sitemap Οδηγίες Χρήσης

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

99
2019
24/4/2019
Β΄ Κατανομή ποσού 79.111,15€ προς κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων του Δήμου Σαλαμίνας, σύμφωνα με την υπ΄αριθμ. ΑΔΑ: 7ΝΤΞ465ΧΘ7-ΦΚΗ αποφ. ΥΠ.ΕΣ. & με την αρ.πρωτ.: @PRTKL@16-4-19 Αναγγελία Πίστωσης από το Τ.Π. & Δανείων, καθώς και το αρ. πρωτ. 651/17-4-2019 έγγραφο της Πρωτοβάθμιας Σχολ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ds12
Συνημμένα:
 
Β΄ Κατανομή ποσού 79.111.15 προς κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων του Δήμου Σαλαμίνας

Δήλωση Προστασίας Δεδομένων Powered by and