Δήμος Σαλαμίνας
Small text Medium text Large text

αναζήτηση  • Δήμος Σαλαμίνας
    Δ/νση: Κ. Καραμανλή & Αμμοχώστου 1 - 18900 • τηλ: 213 2027300 • fax: 213 2027312
  • Καλωσορίσατε στην επίσημη διαδικτυακή πύλη του δήμου μας.
     
  • Δικτυωθείτε και εσείς! Περιπλανηθείτε στις σελίδες και μη διστάσετε να συμμετάσχετε στη δημοσκόπησή μας.

FAQ Downloads Sitemap Οδηγίες Χρήσης

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Open the calendar popup.
Open the calendar popup.
Αναζήτηση  Καθαρισμός 
ΑπόφασηΘέμα
Αλλαγή σελίδας: < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... >  |  Εμφάνιση σελίδας 1 από 592, στοιχεία 1 εώς 10 από 5915.
245 / 2018 Αποδοχή μελέτης του έργου : Αγροτική οδοποιία Σαλαμίνας για τη βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις και έγκριση υποβολής αίτησης για την ένταξη στο πρόγραμμα “ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ” .
244 / 2018 Ανάκληση της υπ΄αριθμ. 214/2018 απόφ. Δ.Σ. στα πλαίσια εκτέλεσης του έργου : Κατασκευή Δικτύων Αποχέτευσης στους Οικισμούς Αμπελάκια και Σελήνια του Δήμου Σαλαμίνας, και λήψη νέας απόφασης.
243 / 2018 Περί αποδοχής Ένταξης έργου στον Άξονα Προτεραιότητας 1 « Αστική Αναζωογόνηση 2018 » του Χρηματοδοτικού Προγράμματος «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ » για το έτος 2018 , σε συνέχεια της με αριθμ. Πρωτ. 5182/9-10-2017 και κωδικό «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ 2017» πρόσκλησης του Πράσινου Ταμείου»
242 / 2018 Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 174/2017 απόφασης Δ.Σ. που αφορά την Αποδοχή παραχώρησης από τον Δήμο Σαλαμίνας του ιδιαίτερου δικαιώματος χρήσης λιμενικών χώρων, εντός Χερσαίας ζώνης Λιμένα Σαλαμίνας , σύμφωνα με την υπ’ αριθμ.65784/24333/17-8-2017 έγκριση της Αποκ/νης Δ/σης Αττικής .
241 / 2018 Τακτική Επιχορήγηση του Ν.Π.Δ.Δ. Α.ΚΟΙ.ΠΟ.Π για το έτος 2019.
240 / 2018 «Έκφραση σύμφωνης γνώμης στην Αναμόρφωση Προϋπολογισμού οικ. Έτους 2018, του Ν.Π.Δ.Δ. Α.ΚΟΙ.ΠΟ.Π Δήμου Σαλαμίνας».
240 / 2018 «Έκφραση σύμφωνης γνώμης στην Αναμόρφωση Προϋπολογισμού οικ. Έτους 2018, του Ν.Π.Δ.Δ. Α.ΚΟΙ.ΠΟ.Π Δήμου Σαλαμίνας».
239 / 2018 - Συγκρότηση Επιτροπών με κλήρωση σε εφαρμογή του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016 (για το έτος 2019) .
238 / 2018 Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής με κλήρωση σε εφαρμογή του άρθρου 26 του Ν. 4024/2011 για το έργο «Kατασκευή εξωτερικών διακλαδώσεων».
237 / 2018 Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής με κλήρωση σε εφαρμογή του άρθρου 26 του Ν. 4024/2011 για το έργο « Τοποθέτηση παροχών αποχέτευσης στον Δήμο Σαλαμίνας ».

Δήλωση Προστασίας Δεδομένων Powered by and