Δήμος Σαλαμίνας
Small text Medium text Large text

αναζήτηση  • Δήμος Σαλαμίνας
    Δ/νση: Κ. Καραμανλή & Αμμοχώστου 1 - 18900 • τηλ: 213 2027300 • fax: 213 2027312

FAQ Downloads Sitemap Οδηγίες Χρήσης

Δημοτικές Επιχειρήσεις

Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Σαλαμίνος

(ΔΗ.Κ.Ε.ΣΑ)
 
 

Η Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Σαλαμίνος - πρώην ΔΕΠΑΣ (Δημοτική Επιχείρηση Πολιτιστικής Ανάπτυξης Σαλαμίνος)  ιδρύθηκε το 1993 ως Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου, κύριος σκοπός της οποίας ήταν η οργάνωση και υλοποίηση πολιτιστικών, καλλιτεχνικών, αθλητικών και γενικότερα κοινωνικών εκδηλώσεων, καθώς και η διοργάνωση σεμιναρίων και προγραμμάτων επιμόρφωσης και κατάρτισης επαγγελματικού προσανατολισμού κ.α., με στόχο την ανάπτυξη του τοπικού πολιτισμού, καθώς και της ποιότητας ζωής των δημοτών.

Η Δ.Ε.Π.Α.Σ. μετατράπηκε σε ΔΗ.Κ.Ε.ΣΑ βάση ΦΕΚ 2589 τεύχος β΄/ 19/12/2008 .

Πραγματοποίησε άπειρες εκδηλώσεις στους χώρους τους οποίους είχε υπό την αρμοδιότητά της όπως π.χ.:

- Ευριπίδειο Θέατρο Σαλαμίνος

- Αίθουσα ΄΄Δημήτρη Μπόγρη΄΄ του Δημαρχιακού Μεγάρου Σαλαμίνος

- Κυλικείο ΔΗ.Κ.Ε.ΣΑ
- καθώς επίσης και σε πολλούς άλλους χώρους έχουν πραγματοποιηθεί:

Θεατρικές και μουσικές παραστάσεις, εκθέσεις φωτογραφίας, η ΄΄Γιορτή του Ψαρά΄΄, αθλητικές, τιμητικές και  επιμορφωτικές εκδηλώσεις, οι επετειακές εκδηλώσεις: ΄΄Σαλαμίνεια΄΄, ΄΄Αιάντεια΄΄,΄΄Καραϊσκάκεια΄΄, το ΄΄Αποκριάτικο Καρναβάλι΄΄, ο εορτασμός των Εθνικών Επετείων, η αδελφοποίηση Δήμων Σαλαμίνας και Αμμοχώστου (Κύπρου) και πολλές άλλες.

 

Αρκετά χρόνια , η ΔΗ.Κ.Ε.ΣΑ υλοποίησε με μεγάλη επιτυχία προγράμματα του Ο.Α.Ε.Δ. όπως π.χ.: ΄΄Πλησίον της σύνταξης΄΄, ΄΄Νέες θέσεις εργασίας για Α.Μ.Ε.Α.΄΄, ΄΄Νέες θέσεις εργασίας στον πολιτιστικό τομέα΄΄, ΄΄Απόκτηση Εργασιακής Εμπειρίας΄΄, ΄΄Αρχηγός Μονογονεϊκής Οικογένειας΄΄  κ.α.,

 

 Επίσης είχε την εποπτεία και υλοποίηση του Ευρωπαϊκού προγράμματος ΄΄Βοήθεια Στο Σπίτι΄΄.

Αναλυτικά έχει ως εξής:

Το πρόγραμμα Βοήθεια στο σπίτι ξεκίνησε την λειτουργία του στον Δήμο Σαλαμίνας από το 2003 ως επιδοτούμενο πρόγραμμα από την ευρωπαϊκή ένωση και λειτουργεί μέχρι και σήμερα.

Στόχοι του προγράμματος είναι η καταπολέμηση της γυναικείας ανεργίας σε τοπικό επίπεδο και η βελτίωση της ποιότητας ζωής ηλικιωμένων και ατόμων με ειδικές ανάγκες.

Ο πρώτος στόχος του προγράμματος επιτεύχθηκε με την πρόσληψη πέντε ανέργων γυναικών ως προσωπικό του προγράμματος.

Ενώ ο δεύτερος στόχος επιτεύχθηκε με την παροχή υπηρεσιών σε ηλικιωμένους και άτομα με ειδικές ανάγκες.

Συγκεκριμένα στο πρόγραμμα εργάζονται μια κοινωνική λειτουργός, μια νοσηλεύτρια και τρεις οικογενειακή βοηθοί.

Οι υπηρεσίες που παρέχονται είναι: κοινωνική μέριμνα από την κοινωνική λειτουργό, πρωτοβάθμια νοσηλευτική φροντίδα από την νοσηλεύτρια και βοήθεια σε πρακτικά ζητήματα από τους οικογενειακούς βοηθούς ( πχ. στοιχειώδης υγιεινή του χώρου, ψώνια, πληρωμή λογαριασμών κ.λ.π.

Αυτήν την στιγμή το πρόγραμμα εξυπηρετεί αρκετά άτομα και η μέση συχνότητα επίσκεψης των εργαζομένων στο κάθε άτομο είναι μια φορά την εβδομάδα.

Προκειμένου να ενταχθεί κάποιο άτομο στο πρόγραμμα θα πρέπει να επικοινωνήσει τηλεφωνικά στο 2104671510 και να έρθει σε συνεννόηση  με την κοινωνική λειτουργό προκειμένου να συζητηθούν σε πρώτη φάση τα αιτήματα του ατόμου.

Σε περίπτωση που αυτά μπορούν να καλυφθούν από το πρόγραμμα ορίζεται συνάντηση στο χώρο του ατόμου όπου η κοινωνική λειτουργός λαμβάνει περαιτέρω πληροφορίες για το άτομο και ορίζονται η μέρα επίσκεψης και οι υπηρεσίες οι οποίες θα προσφέρονται.

Τα κριτήρια επιλογής των ατόμων, είναι το είδος των αναγκών που έχουν, η κοινωνικοοικονομική τους κατάσταση και η δυνατότητα ένταξής τους στην δεδομένη στιγμή (ανάλογα με τις δυνατότητες που έχει το πρόγραμμα να εντάξει κάποιο άτομο. 

Τα τελευταία χρόνια  ιδρύθηκε και λειτούργησε από τη ΔΗ.Κ.Ε.ΣΑ η ΄΄Θεατρική σκηνή Δημητρίου Μπόγρη ΄΄  η οποία βοήθησε νέους ή μελλοντικούς ηθοποιούς στην βελτίωση των δεξιοτήτων τους, μέσω έμπειρων διδασκάλων-ηθοποιών καθώς και την παρουσίαση παραστάσεων.

Επίσης είχαν δημιουργηθεί Επιμορφωτικά τμήματα :

·         Ζωγραφικής

·         Αγιογραφίας

·         Κοπανέλι

·         Παραδοσιακής Φορεσιάς

·         Κέντημα

·         Κοπτικής – Ραπτική

·         Θεατρικό Εργαστήρι Δήμου Σαλαμίνας ( παιδική και εφηβική θεατρική σκηνή )

·         Παραδοσιακοί Χοροί

·         Σεμινάρια Λαϊκής Αστρονομίας

 
Διοίκηση ΔΗ.Κ.Ε.ΣΑ.

Η ΔΗ.Κ.Ε.ΣΑ. διοικούνταν  από επταμελές διοικητικό συμβούλιο τα μέλη του οποίου ορίζονται από το Δημοτικό Συμβούλιο ( Αρθ.255 παρ.1 του νόμου 3463/2006 μαζί με τους αναπληρωτές.

Το Δημοτικό Συμβούλιο ορίζει από τα μάλη του Διοικητικού Συμβουλίου τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο και  είναι η εξής:

Α) Τέσσερις  (4) αιρετοί εκπρόσωποι του Δήμου (εκ των οποίων ένας από την μειοψηφία).

Β) Ένας (1) εκπρόσωπος των εργαζομένων.

Γ) Ένας (1) εκπρόσωπος κοινωνικού φορέα.

Δ) Ένας (1) κάτοικος του Δήμου (που έχει γνώσεις και εμπειρίες σχετικά με το αντικείμενο της επιχείρησης).

 

 Η λύση της επιχείρησης έγινε με το ΦΕΚ 2286/13-10-2011/Τέυχος Β.

 

 
 

 

Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Σαλαμίνος

(ΔΗ.Κ.Ε.ΣΑ)
 
 

Η Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Σαλαμίνος - πρώην ΔΕΠΑΣ (Δημοτική Επιχείρηση Πολιτιστικής Ανάπτυξης Σαλαμίνος)  ιδρύθηκε το 1993 ως Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου, κύριος σκοπός της οποίας ήταν η οργάνωση και υλοποίηση πολιτιστικών, καλλιτεχνικών, αθλητικών και γενικότερα κοινωνικών εκδηλώσεων, καθώς και η διοργάνωση σεμιναρίων και προγραμμάτων επιμόρφωσης και κατάρτισης επαγγελματικού προσανατολισμού κ.α., με στόχο την ανάπτυξη του τοπικού πολιτισμού, καθώς και της ποιότητας ζωής των δημοτών.

Η Δ.Ε.Π.Α.Σ. μετατράπηκε σε ΔΗ.Κ.Ε.ΣΑ βάση ΦΕΚ 2589 τεύχος β΄/ 19/12/2008 .

Πραγματοποίησε άπειρες εκδηλώσεις στους χώρους τους οποίους είχε υπό την αρμοδιότητά της όπως π.χ.:

- Ευριπίδειο Θέατρο Σαλαμίνος

- Αίθουσα ΄΄Δημήτρη Μπόγρη΄΄ του Δημαρχιακού Μεγάρου Σαλαμίνος

- Κυλικείο ΔΗ.Κ.Ε.ΣΑ
- καθώς επίσης και σε πολλούς άλλους χώρους έχουν πραγματοποιηθεί:

Θεατρικές και μουσικές παραστάσεις, εκθέσεις φωτογραφίας, η ΄΄Γιορτή του Ψαρά΄΄, αθλητικές, τιμητικές και  επιμορφωτικές εκδηλώσεις, οι επετειακές εκδηλώσεις: ΄΄Σαλαμίνεια΄΄, ΄΄Αιάντεια΄΄,΄΄Καραϊσκάκεια΄΄, το ΄΄Αποκριάτικο Καρναβάλι΄΄, ο εορτασμός των Εθνικών Επετείων, η αδελφοποίηση Δήμων Σαλαμίνας και Αμμοχώστου (Κύπρου) και πολλές άλλες.

 

Αρκετά χρόνια , η ΔΗ.Κ.Ε.ΣΑ υλοποίησε με μεγάλη επιτυχία προγράμματα του Ο.Α.Ε.Δ. όπως π.χ.: ΄΄Πλησίον της σύνταξης΄΄, ΄΄Νέες θέσεις εργασίας για Α.Μ.Ε.Α.΄΄, ΄΄Νέες θέσεις εργασίας στον πολιτιστικό τομέα΄΄, ΄΄Απόκτηση Εργασιακής Εμπειρίας΄΄, ΄΄Αρχηγός Μονογονεϊκής Οικογένειας΄΄  κ.α.,

 

 Επίσης είχε την εποπτεία και υλοποίηση του Ευρωπαϊκού προγράμματος ΄΄Βοήθεια Στο Σπίτι΄΄.

Αναλυτικά έχει ως εξής:

Το πρόγραμμα Βοήθεια στο σπίτι ξεκίνησε την λειτουργία του στον Δήμο Σαλαμίνας από το 2003 ως επιδοτούμενο πρόγραμμα από την ευρωπαϊκή ένωση και λειτουργεί μέχρι και σήμερα.

Στόχοι του προγράμματος είναι η καταπολέμηση της γυναικείας ανεργίας σε τοπικό επίπεδο και η βελτίωση της ποιότητας ζωής ηλικιωμένων και ατόμων με ειδικές ανάγκες.

Ο πρώτος στόχος του προγράμματος επιτεύχθηκε με την πρόσληψη πέντε ανέργων γυναικών ως προσωπικό του προγράμματος.

Ενώ ο δεύτερος στόχος επιτεύχθηκε με την παροχή υπηρεσιών σε ηλικιωμένους και άτομα με ειδικές ανάγκες.

Συγκεκριμένα στο πρόγραμμα εργάζονται μια κοινωνική λειτουργός, μια νοσηλεύτρια και τρεις οικογενειακή βοηθοί.

Οι υπηρεσίες που παρέχονται είναι: κοινωνική μέριμνα από την κοινωνική λειτουργό, πρωτοβάθμια νοσηλευτική φροντίδα από την νοσηλεύτρια και βοήθεια σε πρακτικά ζητήματα από τους οικογενειακούς βοηθούς ( πχ. στοιχειώδης υγιεινή του χώρου, ψώνια, πληρωμή λογαριασμών κ.λ.π.

Αυτήν την στιγμή το πρόγραμμα εξυπηρετεί αρκετά άτομα και η μέση συχνότητα επίσκεψης των εργαζομένων στο κάθε άτομο είναι μια φορά την εβδομάδα.

Προκειμένου να ενταχθεί κάποιο άτομο στο πρόγραμμα θα πρέπει να επικοινωνήσει τηλεφωνικά στο 2104671510 και να έρθει σε συνεννόηση  με την κοινωνική λειτουργό προκειμένου να συζητηθούν σε πρώτη φάση τα αιτήματα του ατόμου.

Σε περίπτωση που αυτά μπορούν να καλυφθούν από το πρόγραμμα ορίζεται συνάντηση στο χώρο του ατόμου όπου η κοινωνική λειτουργός λαμβάνει περαιτέρω πληροφορίες για το άτομο και ορίζονται η μέρα επίσκεψης και οι υπηρεσίες οι οποίες θα προσφέρονται.

Τα κριτήρια επιλογής των ατόμων, είναι το είδος των αναγκών που έχουν, η κοινωνικοοικονομική τους κατάσταση και η δυνατότητα ένταξής τους στην δεδομένη στιγμή (ανάλογα με τις δυνατότητες που έχει το πρόγραμμα να εντάξει κάποιο άτομο. 

Τα τελευταία χρόνια  ιδρύθηκε και λειτούργησε από τη ΔΗ.Κ.Ε.ΣΑ η ΄΄Θεατρική σκηνή Δημητρίου Μπόγρη ΄΄  η οποία βοήθησε νέους ή μελλοντικούς ηθοποιούς στην βελτίωση των δεξιοτήτων τους, μέσω έμπειρων διδασκάλων-ηθοποιών καθώς και την παρουσίαση παραστάσεων.

Επίσης είχαν δημιουργηθεί Επιμορφωτικά τμήματα :

·         Ζωγραφικής

·         Αγιογραφίας

·         Κοπανέλι

·         Παραδοσιακής Φορεσιάς

·         Κέντημα

·         Κοπτικής – Ραπτική

·         Θεατρικό Εργαστήρι Δήμου Σαλαμίνας ( παιδική και εφηβική θεατρική σκηνή )

·         Παραδοσιακοί Χοροί

·         Σεμινάρια Λαϊκής Αστρονομίας

 
Διοίκηση ΔΗ.Κ.Ε.ΣΑ.

Η ΔΗ.Κ.Ε.ΣΑ. διοικούνταν  από επταμελές διοικητικό συμβούλιο τα μέλη του οποίου ορίζονται από το Δημοτικό Συμβούλιο ( Αρθ.255 παρ.1 του νόμου 3463/2006 μαζί με τους αναπληρωτές.

Το Δημοτικό Συμβούλιο ορίζει από τα μάλη του Διοικητικού Συμβουλίου τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο και  είναι η εξής:

Α) Τέσσερις  (4) αιρετοί εκπρόσωποι του Δήμου (εκ των οποίων ένας από την μειοψηφία).

Β) Ένας (1) εκπρόσωπος των εργαζομένων.

Γ) Ένας (1) εκπρόσωπος κοινωνικού φορέα.

Δ) Ένας (1) κάτοικος του Δήμου (που έχει γνώσεις και εμπειρίες σχετικά με το αντικείμενο της επιχείρησης).

 

 Η λύση της επιχείρησης έγινε με το ΦΕΚ 2286/13-10-2011/Τέυχος Β.

 

 
 

 


Δήλωση Προστασίας Δεδομένων Powered by and