Δήμος Σαλαμίνας
Small text Medium text Large text

αναζήτηση  • Δήμος Σαλαμίνας
    Δ/νση: Κ. Καραμανλή & Αμμοχώστου 1 - 18900 • τηλ: 213 2027300 • fax: 213 2027312
  • Καλωσορίσατε στην επίσημη διαδικτυακή πύλη του δήμου μας.
     
  • Δικτυωθείτε και εσείς! Περιπλανηθείτε στις σελίδες και μη διστάσετε να συμμετάσχετε στη δημοσκόπησή μας.

FAQ Downloads Sitemap Οδηγίες Χρήσης

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για υποβολή προσφοράς αντιικών

Κάντε κλικ ΕΔΩ για να διαβάσετε την πρόσκληση ενδιαφέροντος για υποβολή προσφοράς.

Κάντε κλικ ΕΔΩ για να διαβάσετε τη μελέτη.

Κάντε κλικ ΕΔΩ για να διαβάσετε την πρόσκληση ενδιαφέροντος για υποβολή προσφοράς.

Κάντε κλικ ΕΔΩ για να διαβάσετε τη μελέτη.


Προμήθεια Καυσίμων 2014 - Διακήρυξη

Κάντε κλικ ΕΔΩ για να δείτε αναλυτικά τη διακήρυξη του διαγωνισμού με θέμα " Προμήθεια καυσίμων κίνησης - θέρμανσης & ελαιολιπαντικών έτους 2014 " .

Κάντε κλικ ΕΔΩ για να δείτε αναλυτικά τη διακήρυξη του διαγωνισμού με θέμα " Προμήθεια καυσίμων κίνησης - θέρμανσης & ελαιολιπαντικών έτους 2014 " .


Προμήθεια καυσίμων κίνησης-θέρμανσης & ελαιολιπαντικών 2015

Κάντε κλικ εδώ για να δείτε την απόφαση Προμήθειας καυσίμων κίνησης-θέρμανσης & ελαιολιπαντικών 2015

Κάντε κλικ στους παρακάτω συνδέσμους για να διαβάσετε την Μελέτη Προμήθειας καυσίμων

κίνησης-θέρμανσης & ελαιολιπαντικών 2015 

Μέρος 1, Μέρος 2, Μέρος 3, Μέρος 4, Μέρος 5

Κάντε κλικ εδώ για να δείτε την απόφαση Προμήθειας καυσίμων κίνησης-θέρμανσης & ελαιολιπαντικών 2015

Κάντε κλικ στους παρακάτω συνδέσμους για να διαβάσετε την Μελέτη Προμήθειας καυσίμων

κίνησης-θέρμανσης & ελαιολιπαντικών 2015 

Μέρος 1, Μέρος 2, Μέρος 3, Μέρος 4, Μέρος 5


Διαγωνισμός Προμήθειας Καυσίμων Κίνησης, Θέρμανσης
και Ελαιολιπαντικών

Για να διαβάσετε την Διακήρυξη για την Προμήθεια Καυσίμων Κίνησης, Θέρμανσης και Ελαιολιπαντικών για το 2015 κάντε κλικ εδώ.
 
Για να διαβάσετε τον Προυπολογισμό κάντε κλικ εδώ.
 
Για να διαβάσετε την Συγγραφή Υποχρεώσεων κάντε κλικ εδώ.
 
Για να διαβάσετε τις Τεχνικές Προδιαγραφές κάντε κλικ εδώ.
 
Για να διαβάσετε την Τεχνική Έκθεση κάντε κλικ εδώ.
 
Για να διαβάσετε την Περίληψη Διακήρυξης με Παράταση της Καταληκτικής Ημερομηνίας Υποβολής Προσφορών κάντε κλικ εδώ
 

 

Για να διαβάσετε την Διακήρυξη για την Προμήθεια Καυσίμων Κίνησης, Θέρμανσης και Ελαιολιπαντικών για το 2015 κάντε κλικ εδώ.
 
Για να διαβάσετε τον Προυπολογισμό κάντε κλικ εδώ.
 
Για να διαβάσετε την Συγγραφή Υποχρεώσεων κάντε κλικ εδώ.
 
Για να διαβάσετε τις Τεχνικές Προδιαγραφές κάντε κλικ εδώ.
 
Για να διαβάσετε την Τεχνική Έκθεση κάντε κλικ εδώ.
 
Για να διαβάσετε την Περίληψη Διακήρυξης με Παράταση της Καταληκτικής Ημερομηνίας Υποβολής Προσφορών κάντε κλικ εδώ
 

 


ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ-ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ

        Ε Τ Ο Σ   2 0 1 0

1) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ-ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΛΥΠΑΝΤΙΚΩΝ

Κάντε κλικ ΕΔΩ για να διαβάσετε αναλυτικότερα την σχετική διακύρηξη

      

        Ε Τ Ο Σ   2 0 1 0

1) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ-ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΛΥΠΑΝΤΙΚΩΝ

Κάντε κλικ ΕΔΩ για να διαβάσετε αναλυτικότερα την σχετική διακύρηξη

      


ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή σε ευρώ, σύμφωνα με τις διατάξεις της αρίθμ. 11389/93 (ΦΕΚ 185/Β) απόφασης του ΥΠ. ΕΣ. (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.), του Ν.3463/06, του Ν.3852/10, του Ν. 2286/95 και την Π1/3306/03-11-2010 ΦΕΚ (1789 Β΄/12-11-2010) για την «προμήθεια λογισμικού εφαρμογών, λογισμικού συστήματος, λογισμικού ασφαλείας, άδειες ανανέωσης χρήσης και εφαρμογής για υποστήριξη βιβλίων εσόδων – εξόδων Β΄ κατηγορίας» συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 20.822,42€ με Φ.Π.Α. του προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2012.

(Επιλέξτε το καθένα από τα παρακάτω αρχεία για να διαβάσετε αναλυτικότερα)

[1] ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

[2] ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

[3] ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

[4] ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

[5] ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

[6] ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

[7] ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή σε ευρώ, σύμφωνα με τις διατάξεις της αρίθμ. 11389/93 (ΦΕΚ 185/Β) απόφασης του ΥΠ. ΕΣ. (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.), του Ν.3463/06, του Ν.3852/10, του Ν. 2286/95 και την Π1/3306/03-11-2010 ΦΕΚ (1789 Β΄/12-11-2010) για την «προμήθεια λογισμικού εφαρμογών, λογισμικού συστήματος, λογισμικού ασφαλείας, άδειες ανανέωσης χρήσης και εφαρμογής για υποστήριξη βιβλίων εσόδων – εξόδων Β΄ κατηγορίας» συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 20.822,42€ με Φ.Π.Α. του προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2012.

(Επιλέξτε το καθένα από τα παρακάτω αρχεία για να διαβάσετε αναλυτικότερα)

[1] ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

[2] ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

[3] ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

[4] ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

[5] ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

[6] ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

[7] ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ


ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ (2012)

Επιλέξτε ΕΔΩ για να διαβάσετε αναλυτικά τη σχετική διακήρυξη.

Επιλέξτε ΕΔΩ για να διαβάσετε αναλυτικά τη σχετική διακήρυξη.


Δήλωση Προστασίας Δεδομένων Powered by and