Δήμος Σαλαμίνας
Small text Medium text Large text

αναζήτηση • Δήμος Σαλαμίνας
  Δ/νση: Κ. Καραμανλή & Αμμοχώστου 1 - 18900 • τηλ: 213 2027300 • fax: 213 2027312

FAQ Downloads Sitemap Οδηγίες Χρήσης

16η Συνεδρίαση Δ.Σ.

 1. Εορτασμός των 2.500 χρόνων από την Ναυμαχία της Σαλαμίνας - Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης, κατόπιν αιτήματος του Δημοτικού Συμβούλου κ. Σοφρά Σπυρίδωνα - Λήψη αρχείου .ZIP
 2. Διεκδίκηση διαφυγόντων λατομικών τελών από την πώληση αδρανών υλικών της Εταιρείας «ΑΓΓΕΛΟΥ ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ Α.Ε.» για την περίοδο 2008 έως και σήμερα, κατόπιν αιτήματος της Δημοτικής Συμβούλου κας Νάννου Ισιδώρας - Λήψη αρχείου .ZIP
 3. Λήψη απόφασης για την αποδοχή δωρεάς οχήματος από ΔΕΣΦΑ - Λήψη αρχείου .ZIP
 4. Λήψη απόφασης για την αποδοχή δωρεάς απορριμματοφόρου οχήματος από Δήμο Αθηναίων - Λήψη αρχείου .ZIP
 5. Έκθεση εσόδων εξόδων Α' τριμήνου 2013 για τον έλεγχο υλοποίησης του Προϋπολογισμού έτους 2013 - Λήψη αρχείου .ZIP
 6. Έγκριση για την προμήθεια «Αγορά Η/Υ και περιφερειακών εκτυπωτών και στοιχείων δικτύωσης» - Λήψη αρχείου .ZIP
 7. Έγκριση για την τεχνική υποστήριξη - παραμετροποίηση εφαρμογών Λογισμικού - Λήψη αρχείου .ZIP
 8. Έγκριση της υπηρεσίας «Ψηφιακής υποστήριξης Οργανισμών του Δημοσίου μέσω του διαδικτύου» - Λήψη αρχείου .ZIP
 9. Έγκριση για την συντήρηση προγραμμάτων - Λογισμικού - Λήψη αρχείου .ZIP
 10. Λήψη απόφασης για έγκριση δαπάνης, ψήφιση πίστωσης και εξουσιοδότηση του Δημάρχου για την απ' ευθείας ανάθεση εργασιών για τη ΣΥΝΑΥΛΙΑ ΚΛΑΣΣΙΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΩΝ ΣΑΛΑΜΙΝΙΩΝ 2013 - Λήψη αρχείου .ZIP
 11. Συγκρότηση Συλλογικών Οργάνων Διοίκησης & ορισμός μελών τους με κλήρωση σε εφαρμογή του άρθρου 26 του Ν.4024 - Λήψη αρχείου .ZIP
 12. Συμπλήρωση της υπ' αριθμ. 166/2013 απόφασης του Δημ. Συμβουλίου που αφορά τον «καθορισμό αμοιβής πληρεξούσιων δικηγόρων» - Λήψη αρχείου .ZIP
 13. Αποδοχή πρακτικού εκτίμησης οικοπεδικής έκτασης ιδιοκτησίας Ιωάννη Πούτου, στην οδό Νεωρίων Δ.Κ. Αμπελακίων Σαλαμίνας - Λήψη αρχείου .ZIP
 14. Έγκριση μελέτης του έργου: «Κατασκευή αποστραγγιστικών έργων στον οικισμό Βασιλικών Δ.Κ. Σαλαμίνας» και καθορισμός τρόπου δημοπράτησης αυτής - Λήψη αρχείου .ZIP
 15. Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου: «Κατασκευή δευτερεύοντος δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων πόλης Σαλαμίνας» - Λήψη αρχείου .ZIP
 16. Μη θεώρηση 3ου ανασυνταγμένου Α.Π.Ε. & 3ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου: «Κατασκευή δευτερεύοντος δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων πόλης Σαλαμίνας» - Λήψη αρχείου .ZIP
 17. Εκδίκαση ένστασης της Κ/ξίας «ΑΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ-ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ Α.Τ.Ε.Ε.» του έργου: «Κατασκευή δευτερεύοντος δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων πόλης Σαλαμίνας» - Λήψη αρχείου .ZIP
 18. Καθορισμός τμήματος παραλίας για παραχώρηση απλής χρήσης της με αντάλλαγμα, σε δημοπρασία - Λήψη αρχείου .ZIP
 19. Παραχώρηση κοινοχρήστου χώρου με αντάλλαγμα, έναντι τροχήλατης κινητής καντίνας σε ιδιωτικό χώρο, εμβαδού 100τ.μ. στην περιοχή Βασιλικά Σαλαμίνας στον κ. Κοκολή Κωνσταντίνο - Λήψη αρχείου .ZIP
 20. Παραχώρηση κοινοχρήστου χώρου με αντάλλαγμα, στην κ. Σπανού Κωνσταντίνα έμπροσθεν του καταστήματός της στην περιοχή Βασιλικά για τοποθέτηση ξαπλωτήρων - Λήψη αρχείου .ZIP
 21. Παραχώρηση απλής χρήσης τμήματος παραλίας εμβαδού 29,17μ2 και τμήματος αιγιαλού εμβαδού 18,83μ2 με αντάλλαγμα έναντι του καταστήματος του κ. Βλάχου Χρήστου επί της Λ. Αγ. Νικολάου 31 στη Σαλαμίνα, για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων - Λήψη αρχείου .ZIP
 22. Διαγραφή ποσών από χρηματικούς καταλόγους χρέωσης τέλους καταστημάτων καθώς και των νομίμων προστίμων προηγουμένων ετών του οφειλέτη Πεταλούδη Προδρόμου του Παναγιώτη - Λήψη αρχείου .ZIP
 23. Διαγραφή προσαυξήσεων - Λήψη αρχείου .ZIP
 24. Διαγραφές ποσών από χρηματικούς καταλόγους χρέωσης τέλους επί των ακαθαρίστων εσόδων Κέντρων Διασκέδασης - Εστιατορίων & συναφών καταστημάτων - Λήψη αρχείου .ZIP
 25. Ονοματοθεσία οδών - Λήψη αρχείου .ZIP
 26. Τακτοποίηση υπαλλήλων - Λήψη αρχείου .ZIP
 27. Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Σαλαμίνος, οικ. έτους 2013.
 1. Εορτασμός των 2.500 χρόνων από την Ναυμαχία της Σαλαμίνας - Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης, κατόπιν αιτήματος του Δημοτικού Συμβούλου κ. Σοφρά Σπυρίδωνα - Λήψη αρχείου .ZIP
 2. Διεκδίκηση διαφυγόντων λατομικών τελών από την πώληση αδρανών υλικών της Εταιρείας «ΑΓΓΕΛΟΥ ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ Α.Ε.» για την περίοδο 2008 έως και σήμερα, κατόπιν αιτήματος της Δημοτικής Συμβούλου κας Νάννου Ισιδώρας - Λήψη αρχείου .ZIP
 3. Λήψη απόφασης για την αποδοχή δωρεάς οχήματος από ΔΕΣΦΑ - Λήψη αρχείου .ZIP
 4. Λήψη απόφασης για την αποδοχή δωρεάς απορριμματοφόρου οχήματος από Δήμο Αθηναίων - Λήψη αρχείου .ZIP
 5. Έκθεση εσόδων εξόδων Α' τριμήνου 2013 για τον έλεγχο υλοποίησης του Προϋπολογισμού έτους 2013 - Λήψη αρχείου .ZIP
 6. Έγκριση για την προμήθεια «Αγορά Η/Υ και περιφερειακών εκτυπωτών και στοιχείων δικτύωσης» - Λήψη αρχείου .ZIP
 7. Έγκριση για την τεχνική υποστήριξη - παραμετροποίηση εφαρμογών Λογισμικού - Λήψη αρχείου .ZIP
 8. Έγκριση της υπηρεσίας «Ψηφιακής υποστήριξης Οργανισμών του Δημοσίου μέσω του διαδικτύου» - Λήψη αρχείου .ZIP
 9. Έγκριση για την συντήρηση προγραμμάτων - Λογισμικού - Λήψη αρχείου .ZIP
 10. Λήψη απόφασης για έγκριση δαπάνης, ψήφιση πίστωσης και εξουσιοδότηση του Δημάρχου για την απ' ευθείας ανάθεση εργασιών για τη ΣΥΝΑΥΛΙΑ ΚΛΑΣΣΙΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΩΝ ΣΑΛΑΜΙΝΙΩΝ 2013 - Λήψη αρχείου .ZIP
 11. Συγκρότηση Συλλογικών Οργάνων Διοίκησης & ορισμός μελών τους με κλήρωση σε εφαρμογή του άρθρου 26 του Ν.4024 - Λήψη αρχείου .ZIP
 12. Συμπλήρωση της υπ' αριθμ. 166/2013 απόφασης του Δημ. Συμβουλίου που αφορά τον «καθορισμό αμοιβής πληρεξούσιων δικηγόρων» - Λήψη αρχείου .ZIP
 13. Αποδοχή πρακτικού εκτίμησης οικοπεδικής έκτασης ιδιοκτησίας Ιωάννη Πούτου, στην οδό Νεωρίων Δ.Κ. Αμπελακίων Σαλαμίνας - Λήψη αρχείου .ZIP
 14. Έγκριση μελέτης του έργου: «Κατασκευή αποστραγγιστικών έργων στον οικισμό Βασιλικών Δ.Κ. Σαλαμίνας» και καθορισμός τρόπου δημοπράτησης αυτής - Λήψη αρχείου .ZIP
 15. Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου: «Κατασκευή δευτερεύοντος δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων πόλης Σαλαμίνας» - Λήψη αρχείου .ZIP
 16. Μη θεώρηση 3ου ανασυνταγμένου Α.Π.Ε. & 3ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου: «Κατασκευή δευτερεύοντος δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων πόλης Σαλαμίνας» - Λήψη αρχείου .ZIP
 17. Εκδίκαση ένστασης της Κ/ξίας «ΑΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ-ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ Α.Τ.Ε.Ε.» του έργου: «Κατασκευή δευτερεύοντος δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων πόλης Σαλαμίνας» - Λήψη αρχείου .ZIP
 18. Καθορισμός τμήματος παραλίας για παραχώρηση απλής χρήσης της με αντάλλαγμα, σε δημοπρασία - Λήψη αρχείου .ZIP
 19. Παραχώρηση κοινοχρήστου χώρου με αντάλλαγμα, έναντι τροχήλατης κινητής καντίνας σε ιδιωτικό χώρο, εμβαδού 100τ.μ. στην περιοχή Βασιλικά Σαλαμίνας στον κ. Κοκολή Κωνσταντίνο - Λήψη αρχείου .ZIP
 20. Παραχώρηση κοινοχρήστου χώρου με αντάλλαγμα, στην κ. Σπανού Κωνσταντίνα έμπροσθεν του καταστήματός της στην περιοχή Βασιλικά για τοποθέτηση ξαπλωτήρων - Λήψη αρχείου .ZIP
 21. Παραχώρηση απλής χρήσης τμήματος παραλίας εμβαδού 29,17μ2 και τμήματος αιγιαλού εμβαδού 18,83μ2 με αντάλλαγμα έναντι του καταστήματος του κ. Βλάχου Χρήστου επί της Λ. Αγ. Νικολάου 31 στη Σαλαμίνα, για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων - Λήψη αρχείου .ZIP
 22. Διαγραφή ποσών από χρηματικούς καταλόγους χρέωσης τέλους καταστημάτων καθώς και των νομίμων προστίμων προηγουμένων ετών του οφειλέτη Πεταλούδη Προδρόμου του Παναγιώτη - Λήψη αρχείου .ZIP
 23. Διαγραφή προσαυξήσεων - Λήψη αρχείου .ZIP
 24. Διαγραφές ποσών από χρηματικούς καταλόγους χρέωσης τέλους επί των ακαθαρίστων εσόδων Κέντρων Διασκέδασης - Εστιατορίων & συναφών καταστημάτων - Λήψη αρχείου .ZIP
 25. Ονοματοθεσία οδών - Λήψη αρχείου .ZIP
 26. Τακτοποίηση υπαλλήλων - Λήψη αρχείου .ZIP
 27. Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Σαλαμίνος, οικ. έτους 2013.

Privacy Statement Powered by and