Δήμος Σαλαμίνας
Small text Medium text Large text

αναζήτηση  • Δήμος Σαλαμίνας
    Δ/νση: Κ. Καραμανλή & Αμμοχώστου 1 - 18900 • τηλ: 213 2027300 • fax: 213 2027312

FAQ Downloads Sitemap Οδηγίες Χρήσης

28η Συνεδρίαση

1.-Αδελφοποίηση του Δήμου Σαλαμίνας με τον Δήμο Μαραθώνος. Λήψη αρχείου .ZIP

2.-Απονομή τιμητικής διάκρισης στην κ. MasaKo Kido, υπηκόο Ιαπωνίας. Λήψη αρχείου .ZIP

3.- Έγκριση δαπάνης, ψήφιση πίστωσης και εξουσιοδότηση του Δημάρχου για την απευθείας ανάθεση εργασιών « Σαλαμίνια 2013». Λήψη αρχείου .ZIP

4.- Έγκριση δαπάνης, ψήφιση πίστωσης και εξουσιοδότηση του Δημάρχου για την απευθείας ανάθεση προμήθειας ειδών για τα  Σαλαμίνια 2013. Λήψη αρχείου .ZIP

5.-Περί ανάκλησης της υπ΄αριθμ. 587/8.8.2013 απόφασης Γ.Γ.Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής. Λήψη αρχείου .ZIP

6.-Αναμόρφωση του Δήμου Σαλαμίνας οικ. έτους 2013. 

7.- Έκφραση σύμφωνης γνώμης στην αναμόρφωση του Ν.Π.Δ.Δ.  «Α.ΚΟΙ.ΠΟ.Π», Δήμου Σαλαμίνας οικ. έτους 2013. Λήψη αρχείου .ZIP

8.- Ακύρωση των υπ΄αριθμ. 368/2012 & 55/2013 αποφάσεων του Δημοτικού Σ/λίου περί «Αποζημίωσης  μελών Δ.Σ/λίου Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σαλαμίνας,  για το χρονικό διάστημα από 1.1.2012 έως 31.12.2012». Λήψη αρχείου .ZIP

9.-Έκδοση ψηφίσματος διαμαρτυρίας για την βεβήλωση του Ορθόδοξου Ναού  «Εισοδίων της Θεοτόκου» και των Ιερών Σκευών,  στη Πρεμετή και για τις αγριότητες σε βάρος των Ελληνορθόδοξων κληρικών και πιστών , κατόπιν αιτήματος του Δημ. Σ/λου κ. Παπασάββα Όμηρου. Λήψη αρχείου .ZIP

10.-Δημιουργία χερσαίας εγκατάστασης στην λιμενική ζώνη του Ο.Λ.Π. στην περιοχή Κυνοσούρα Δήμου Σαλαμίνας, για την παραλαβή και διαχείριση υγρών αποβλήτων και καταλοίπων πλοίων , κατόπιν αιτήματος του Δημ. Σ/λου κ. Παπασάββα Όμηρου. Λήψη αρχείου .ZIP

11.-Αγορά οικοπέδου για την κατασκευή 12θέσιου Δημοτικού Σχολείου στην περιοχή Σεληνίων Δήμου Σαλαμίνας , κατόπιν αιτήματος του Δημ. Σ/λου κ. Παπασάββα Όμηρου. Λήψη αρχείου .ZIP

12.-Λειτουργία λαϊκής αγοράς Σαλαμίνας , κατόπιν αιτήματος του Δημ. Σ/λου κ. Μπακαούκα Στάμου. Λήψη αρχείου .ZIP

13.-Απαγόρευση διέλευσης οχημάτων  σε τμήμα της παραλιακής οδού της Ακτής Σαλαμινομάχων από την 21.00 ώρα μέχρι την  00.00. Λήψη αρχείου .ZIP

14.-Παράταση ισχύος προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στις στις οδούς Καραϊσκάκη & Κανάκη. Λήψη αρχείου .ZIP

15.-Συμψηφισμός εισφορών – αποζημίωση & διόρθωση χρηματικού καταλόγου ακινήτων στην περιοχή Ψιλή Άμμος του Δήμου Σαλαμίνας. Λήψη αρχείου .ZIP

16.-Έγκριση περιβαλλοντικών όρων για υφιστάμενο σταθμό βάσης κινητής τηλεφωνίας της Εταιρείας VODAFON με κωδικό θέσης 1105477 «Ιπποκράτους Σαλαμίνας». Λήψη αρχείου .ZIP

17.- Έγκριση  της μελέτης και καθορισμός  τρόπου  δημοπράτησης της εργασίας «Ηχητική  κάλυψη  εκδηλώσεων  του Δήμου» , προϋπολογισμού 14.391,00 €. Λήψη αρχείου .ZIP

18.-Έγκριση μελέτης και καθορισμός τρόπου δημοπράτησης του έργου «Εγκατάσταση υδρομετρητών» προϋπολογισμού  24.777,00 €. Λήψη αρχείου .ZIP

19.-Έγκριση μελέτης και καθορισμός τρόπου δημοπράτησης του έργου «Αναμόρφωση πλατείας Αιαντείου» προϋπολογισμού  24.094,00 €. Λήψη αρχείου .ZIP

20.-Ακύρωση της υπ΄αριθμ. 302/2013 απόφασης Δημ. Σ/λίου και λήψη νέας περί έγκρισης μελέτης και τρόπος δημοπράτησης της εργασίας  « Διάνοιξης οδού Ελευθερίου Βενιζέλου», προϋπ. 24.163,00 €. Λήψη αρχείου .ZIP

21.-Παράταση της εργασίας «Αντικατάσταση  φθαρμένων βανών του δικτύου ύδρευσης στην Δ.Κ.Σαλαμίνας». Λήψη αρχείου .ZIP

22.- Ανάρτηση πράξης εφαρμογής περιοχών Αγία Παρασκευή-Βροντού-Κατσούλι-Ντοροτό, Δήμου Σαλαμίνας. Λήψη αρχείου .ZIP

23.-Έγκριση υψομετρικής μελέτης. Λήψη αρχείου .ZIP

24.-Έγκριση χορήγησης δικαιωμάτων διέλευσης δικτύου  hol. Λήψη αρχείου .ZIP

25.-Έγκριση προμήθειας γάλακτος εργατοτεχνικού προσωπικού, έτους 2013. Λήψη αρχείου .ZIP

26.-Ακύρωση της υπ΄αριθ.77 /2013 απόφασης Δημ. Σ/λίου περί έγκριση ανάθεσης εργασίας ηχογράφησης, απομαγνητοφώνησης & βιβλιοδεσίας πρακτικών Δημοτικού Σ/λίου για το έτος 2013 και λήψη νέας απόφασης. Λήψη αρχείου .ZIP

27.-Ορισμός ορκωτών λογιστών για τον έλεγχο ισολογισμού Δήμου Σαλαμίνας, οικ. έτους 2012. Λήψη αρχείου .ZIP

28.-Επιστροφή χρημάτων ως αχρεωστήτως εισπραχθέντα. Λήψη αρχείου .ZIP

1.-Αδελφοποίηση του Δήμου Σαλαμίνας με τον Δήμο Μαραθώνος. Λήψη αρχείου .ZIP

2.-Απονομή τιμητικής διάκρισης στην κ. MasaKo Kido, υπηκόο Ιαπωνίας. Λήψη αρχείου .ZIP

3.- Έγκριση δαπάνης, ψήφιση πίστωσης και εξουσιοδότηση του Δημάρχου για την απευθείας ανάθεση εργασιών « Σαλαμίνια 2013». Λήψη αρχείου .ZIP

4.- Έγκριση δαπάνης, ψήφιση πίστωσης και εξουσιοδότηση του Δημάρχου για την απευθείας ανάθεση προμήθειας ειδών για τα  Σαλαμίνια 2013. Λήψη αρχείου .ZIP

5.-Περί ανάκλησης της υπ΄αριθμ. 587/8.8.2013 απόφασης Γ.Γ.Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής. Λήψη αρχείου .ZIP

6.-Αναμόρφωση του Δήμου Σαλαμίνας οικ. έτους 2013. 

7.- Έκφραση σύμφωνης γνώμης στην αναμόρφωση του Ν.Π.Δ.Δ.  «Α.ΚΟΙ.ΠΟ.Π», Δήμου Σαλαμίνας οικ. έτους 2013. Λήψη αρχείου .ZIP

8.- Ακύρωση των υπ΄αριθμ. 368/2012 & 55/2013 αποφάσεων του Δημοτικού Σ/λίου περί «Αποζημίωσης  μελών Δ.Σ/λίου Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σαλαμίνας,  για το χρονικό διάστημα από 1.1.2012 έως 31.12.2012». Λήψη αρχείου .ZIP

9.-Έκδοση ψηφίσματος διαμαρτυρίας για την βεβήλωση του Ορθόδοξου Ναού  «Εισοδίων της Θεοτόκου» και των Ιερών Σκευών,  στη Πρεμετή και για τις αγριότητες σε βάρος των Ελληνορθόδοξων κληρικών και πιστών , κατόπιν αιτήματος του Δημ. Σ/λου κ. Παπασάββα Όμηρου. Λήψη αρχείου .ZIP

10.-Δημιουργία χερσαίας εγκατάστασης στην λιμενική ζώνη του Ο.Λ.Π. στην περιοχή Κυνοσούρα Δήμου Σαλαμίνας, για την παραλαβή και διαχείριση υγρών αποβλήτων και καταλοίπων πλοίων , κατόπιν αιτήματος του Δημ. Σ/λου κ. Παπασάββα Όμηρου. Λήψη αρχείου .ZIP

11.-Αγορά οικοπέδου για την κατασκευή 12θέσιου Δημοτικού Σχολείου στην περιοχή Σεληνίων Δήμου Σαλαμίνας , κατόπιν αιτήματος του Δημ. Σ/λου κ. Παπασάββα Όμηρου. Λήψη αρχείου .ZIP

12.-Λειτουργία λαϊκής αγοράς Σαλαμίνας , κατόπιν αιτήματος του Δημ. Σ/λου κ. Μπακαούκα Στάμου. Λήψη αρχείου .ZIP

13.-Απαγόρευση διέλευσης οχημάτων  σε τμήμα της παραλιακής οδού της Ακτής Σαλαμινομάχων από την 21.00 ώρα μέχρι την  00.00. Λήψη αρχείου .ZIP

14.-Παράταση ισχύος προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στις στις οδούς Καραϊσκάκη & Κανάκη. Λήψη αρχείου .ZIP

15.-Συμψηφισμός εισφορών – αποζημίωση & διόρθωση χρηματικού καταλόγου ακινήτων στην περιοχή Ψιλή Άμμος του Δήμου Σαλαμίνας. Λήψη αρχείου .ZIP

16.-Έγκριση περιβαλλοντικών όρων για υφιστάμενο σταθμό βάσης κινητής τηλεφωνίας της Εταιρείας VODAFON με κωδικό θέσης 1105477 «Ιπποκράτους Σαλαμίνας». Λήψη αρχείου .ZIP

17.- Έγκριση  της μελέτης και καθορισμός  τρόπου  δημοπράτησης της εργασίας «Ηχητική  κάλυψη  εκδηλώσεων  του Δήμου» , προϋπολογισμού 14.391,00 €. Λήψη αρχείου .ZIP

18.-Έγκριση μελέτης και καθορισμός τρόπου δημοπράτησης του έργου «Εγκατάσταση υδρομετρητών» προϋπολογισμού  24.777,00 €. Λήψη αρχείου .ZIP

19.-Έγκριση μελέτης και καθορισμός τρόπου δημοπράτησης του έργου «Αναμόρφωση πλατείας Αιαντείου» προϋπολογισμού  24.094,00 €. Λήψη αρχείου .ZIP

20.-Ακύρωση της υπ΄αριθμ. 302/2013 απόφασης Δημ. Σ/λίου και λήψη νέας περί έγκρισης μελέτης και τρόπος δημοπράτησης της εργασίας  « Διάνοιξης οδού Ελευθερίου Βενιζέλου», προϋπ. 24.163,00 €. Λήψη αρχείου .ZIP

21.-Παράταση της εργασίας «Αντικατάσταση  φθαρμένων βανών του δικτύου ύδρευσης στην Δ.Κ.Σαλαμίνας». Λήψη αρχείου .ZIP

22.- Ανάρτηση πράξης εφαρμογής περιοχών Αγία Παρασκευή-Βροντού-Κατσούλι-Ντοροτό, Δήμου Σαλαμίνας. Λήψη αρχείου .ZIP

23.-Έγκριση υψομετρικής μελέτης. Λήψη αρχείου .ZIP

24.-Έγκριση χορήγησης δικαιωμάτων διέλευσης δικτύου  hol. Λήψη αρχείου .ZIP

25.-Έγκριση προμήθειας γάλακτος εργατοτεχνικού προσωπικού, έτους 2013. Λήψη αρχείου .ZIP

26.-Ακύρωση της υπ΄αριθ.77 /2013 απόφασης Δημ. Σ/λίου περί έγκριση ανάθεσης εργασίας ηχογράφησης, απομαγνητοφώνησης & βιβλιοδεσίας πρακτικών Δημοτικού Σ/λίου για το έτος 2013 και λήψη νέας απόφασης. Λήψη αρχείου .ZIP

27.-Ορισμός ορκωτών λογιστών για τον έλεγχο ισολογισμού Δήμου Σαλαμίνας, οικ. έτους 2012. Λήψη αρχείου .ZIP

28.-Επιστροφή χρημάτων ως αχρεωστήτως εισπραχθέντα. Λήψη αρχείου .ZIP


Privacy Statement Powered by and