Δήμος Σαλαμίνας
Small text Medium text Large text

αναζήτηση  • Δήμος Σαλαμίνας
    Δ/νση: Κ. Καραμανλή & Αμμοχώστου 1 - 18900 • τηλ: 213 2027300 • fax: 213 2027312

FAQ Downloads Sitemap Οδηγίες Χρήσης

29η Συνεδρίαση

 

1.-Συγκρότηση της Επιτροπής Διαβούλευσης για την διετία 2013-2014.
2.-Αποδοχή παραίτησης του κ. Χατζηνικολάου Ιωάννη, Δημ. Σ/λου ,τακτικού μέλους στην Επιτροπή για την εφαρμογή διοικητικών πράξεων ( άρθρο 11 παρ. 4 Ν. 2307/1995 και άρθρο 80 του Ν .3463/2006 ) και ορισμός νέου Τακτικού Μέλους .ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ .ZIP

3.-Αποδοχή παραιτήσεων των τακτικών μελών της επιτροπής «Καταγραφής & Ελέγχου παρανόμων διαφημιστικών πινακίδων», δημοτικών υπαλλήλων κ.κ. Χαραλάμπους Σπύρου ,για λόγους υγείας και Κεφαλά Κωνσταντίνας, λόγω φόρτου εργασίας και ορισμός νέων τακτικών Μελών στην Επιτροπή. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP

4.-Αναμόρφωση του Δήμου Σαλαμίνας οικ. έτους 2013
5.- Έκφραση σύμφωνης γνώμης στην 1η αναμόρφωση του Ν.Π.Δ.Δ. «ΠΟ.ΠΕ.ΣΑ», Δήμου Σαλαμίνας οικ. έτους 2013.ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ .ZIP
6.-Εγγραφή τιμολογίων στη λίστα των ληξιπρόθεσμων σε συνέχεια της αριθμ. 310/2013 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ .ZIP
7.-Κατανομή λειτουργικών αναγκών σχολείων και κάλυψη δαπάνης υλοποίησης θεσμού Σχολικού τροχονόμου.ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ .ZIP
8. Παράταση της Προγραμματικής και Εργολαβικής Σύμβασης του έργου: «Κατασκευή 8/θέσιου Δημοτικού Σχολείου Σαλαμίνας στη θέση Παλούκια». ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP
9.- Συμπλήρωση της υπ΄αριθμ. 314/2012 σχετικά με την έγκριση πρακτικού εκτίμησης για την αποζημίωση ιδιοκτησίας στην περιοχή Αγία Μαύρη Δήμου Σαλαμίνας , της κ. Χατζηγιάννη Ελένης .ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ .ZIP
10.-Έγκριση πρακτικού εκτίμησης για την προσκύρωση Δημοτικής έκτασης στην ιδιοκτησία των Καπαραλιώτη Χαράλαμπου & Βιλλιώτη Βασιλικής,στην περιοχή Πέρανι Δ.Κ.Αιαντείου Σαλαμίνας. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP
11.-Κατακύρωση γνωμοδότησης της Επιτροπής διαγωνισμού για την προμήθεια έτοιμου σκυροδέματος. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP
12.-Κατακύρωση γνωμοδότησης της Επιτροπής διενέργειας πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια θραυστού υλικού λατομείου για την Δημοτική Ενότητα Σαλαμίνας. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ .ZIP
 

 

1.-Συγκρότηση της Επιτροπής Διαβούλευσης για την διετία 2013-2014.
2.-Αποδοχή παραίτησης του κ. Χατζηνικολάου Ιωάννη, Δημ. Σ/λου ,τακτικού μέλους στην Επιτροπή για την εφαρμογή διοικητικών πράξεων ( άρθρο 11 παρ. 4 Ν. 2307/1995 και άρθρο 80 του Ν .3463/2006 ) και ορισμός νέου Τακτικού Μέλους .ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ .ZIP

3.-Αποδοχή παραιτήσεων των τακτικών μελών της επιτροπής «Καταγραφής & Ελέγχου παρανόμων διαφημιστικών πινακίδων», δημοτικών υπαλλήλων κ.κ. Χαραλάμπους Σπύρου ,για λόγους υγείας και Κεφαλά Κωνσταντίνας, λόγω φόρτου εργασίας και ορισμός νέων τακτικών Μελών στην Επιτροπή. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP

4.-Αναμόρφωση του Δήμου Σαλαμίνας οικ. έτους 2013
5.- Έκφραση σύμφωνης γνώμης στην 1η αναμόρφωση του Ν.Π.Δ.Δ. «ΠΟ.ΠΕ.ΣΑ», Δήμου Σαλαμίνας οικ. έτους 2013.ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ .ZIP
6.-Εγγραφή τιμολογίων στη λίστα των ληξιπρόθεσμων σε συνέχεια της αριθμ. 310/2013 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ .ZIP
7.-Κατανομή λειτουργικών αναγκών σχολείων και κάλυψη δαπάνης υλοποίησης θεσμού Σχολικού τροχονόμου.ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ .ZIP
8. Παράταση της Προγραμματικής και Εργολαβικής Σύμβασης του έργου: «Κατασκευή 8/θέσιου Δημοτικού Σχολείου Σαλαμίνας στη θέση Παλούκια». ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP
9.- Συμπλήρωση της υπ΄αριθμ. 314/2012 σχετικά με την έγκριση πρακτικού εκτίμησης για την αποζημίωση ιδιοκτησίας στην περιοχή Αγία Μαύρη Δήμου Σαλαμίνας , της κ. Χατζηγιάννη Ελένης .ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ .ZIP
10.-Έγκριση πρακτικού εκτίμησης για την προσκύρωση Δημοτικής έκτασης στην ιδιοκτησία των Καπαραλιώτη Χαράλαμπου & Βιλλιώτη Βασιλικής,στην περιοχή Πέρανι Δ.Κ.Αιαντείου Σαλαμίνας. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP
11.-Κατακύρωση γνωμοδότησης της Επιτροπής διαγωνισμού για την προμήθεια έτοιμου σκυροδέματος. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP
12.-Κατακύρωση γνωμοδότησης της Επιτροπής διενέργειας πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια θραυστού υλικού λατομείου για την Δημοτική Ενότητα Σαλαμίνας. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ .ZIP
 


Privacy Statement Powered by and