Δήμος Σαλαμίνας
Small text Medium text Large text

αναζήτηση  • Δήμος Σαλαμίνας
    Δ/νση: Κ. Καραμανλή & Αμμοχώστου 1 - 18900 • τηλ: 213 2027300 • fax: 213 2027312

FAQ Downloads Sitemap Οδηγίες Χρήσης

33η Συνεδρίαση

 

1.- Έγκριση Τεχνικού Προγράμματος έτους 2014. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΖΙP
2.- Ανανέωση συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου των εργαζομένων του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι» σύμφωνα με το ΦΕΚ 216/Α΄/11.10.2013. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΖΙP

3.- Ανανέωση της υποχρεωτικής εκ του νόμου ασφαλίσεως οχημάτων του Δήμου Σαλαμίνας με την διαδικασία της απ΄ευθείας ανάθεσης . ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΖΙP

4.-΄Εκφραση σύμφωνης γνώμης, στην αναμόρφωση προϋπολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. «Α.ΚΟΙ.ΠΟ.Π.». ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΖΙP

5.-΄Εγκριση για την προμήθεια μοκετών, περσίδων και κουρτινών για το Δημοτικό Κατάστημα. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΖΙP

6.- ΄Εγκριση για την προμήθεια υγειονομικού & φαρμακευτικού υλικού. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΖΙP

7.- Έγκριση για την προμήθεια αναλωσίμων υλικών για Η/Υ – εκτυπωτές –φωτοτυπικά μηχανήματα – FAX – Scanner. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΖΙP
8.- Καθορισμός νέων παραγωγικών αδειών λαϊκών αγορών – αδειών πλανόδιου & στάσιμου εμπορίου τύπου Α΄ & Β΄ έτους 2014. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΖΙP

9.- Καθορισμός τιμής παροχής νερού, σε περιοχές που υδροδοτούνται από το Δημοτικό Δίκτυο ύδρευσης του Δήμου Σαλαμίνας . ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΖΙP

10.-Δωρεάν παραχώρηση τάφου , του Σαλαμίνιου Βαλκανιονίκη, Κιαμίλη Σωτηρίου. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΖΙP

11.-Παραχώρηση οικήματος στον Σύλλογο Παλαιμάχων Ποδοσφαιριστών «Αίας Σαλαμίνας.» . ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΖΙP
12.- Συμπλήρωση της υπ΄αριθμ.247/2013 απόφασης του Δημοτικού Σ/λιου που αφορά «΄Εγκριση πρακτικού εκτίμησης οικοπεδικής έκτασης ιδιοκτησίας Σακελλαρίου Μαρίας επί των οδών Αγίου Δημητρίου και Γενναδίου 1, εντός εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου πόλης Σαλαμίνας. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΖΙP

13. -Συμπλήρωση της υπ΄αριθμ.196/2013 απόφασης του Δημοτικού Σ/λιου, που αφορά « Αποζημίωση λόγω ρυμοτομίας σύμφωνα με κυρωμένη πράξη προσκύρωσης & αναλογισμού στα Ο.Τ. 66 & 67 στην περιοχή Αιαντείου του Δήμου Σαλαμίνας». ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΖΙP

14.- Συμψηφισμός εισφορών – αποζημίωση & διόρθωση χρηματικού καταλόγου ακινήτων στις περιοχές «Ψιλή ΄Αμμος» & «Πέρανι Αιαντείου», Δήμου Σαλαμίνας. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΖΙP

15.-Επικαιροποίηση της υπ΄αριθμ. 205/2009 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά πρόταση τροποποίησης ρυμοτομικού σχεδίου του Δήμου Σαλαμίνας στα Ο.Τ.177 & 178 στη Δ.Ε. Αιαντείου με κατάργηση της εγκεκριμένης αδιάνοικτης οδού μεταξύ των και ταυτόχρονη μετατόπιση του άξονα της οδού. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΖΙP

16.-Επικαιροποίηση της υπ΄αριθμ. 18/2006 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά έγκριση πρακτικού εκτίμησης ακινήτου για την αποζημίωση επικείμενου κτίσματος ιδιοκτησίας κληρονόμων Φανής και Παρασκευής Αγαπίου επί της Λεωφ. Φανερωμένης 96 στο Ο.Τ. 67 και ψήφιση πίστωσης. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΖΙP

17.- Πρόταση τροποποίησης του εγκεκριμένου σχεδίου στα πλαίσια συμμόρφωσης της διοίκησης, με σχετική δικαστική απόφαση περί άρσης ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης σε ιδιοκτησία του κου Ξενοφώντα Μαρίνου που βρίσκεται στο Ο.Τ. 90 της Δημ. Κοινότητας Αιαντείου του Δήμου Σαλαμίνας. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΖΙP

18.-Πρόταση τροποποίησης της εγκεκριμένης οδού Κολοκοτρώνη στην Αγία Παρασκευή του Δήμου Σαλαμίνας στο Ο.Τ. 435. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΖΙP

19.-΄Εγκριση ψηφίσματος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων ΕΟΠΥΥ. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΖΙP

20.- Επιστροφή ποσού ΤΑΠ, ως αχρεωστήτως καταβληθέντος. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΖΙP
21.- Διαγραφές από χρηματικούς καταλόγους. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΖΙP

22.- Διαγραφή προσαυξήσεων. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΖΙP

23.- Διορθώσεις λογαριασμών ύδρευσης.ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΖΙP

24.- Διευθέτηση λογαριασμών ύδρευσης με υπερκαταναλώσεις.ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΖΙP
 

 

1.- Έγκριση Τεχνικού Προγράμματος έτους 2014. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΖΙP
2.- Ανανέωση συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου των εργαζομένων του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι» σύμφωνα με το ΦΕΚ 216/Α΄/11.10.2013. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΖΙP

3.- Ανανέωση της υποχρεωτικής εκ του νόμου ασφαλίσεως οχημάτων του Δήμου Σαλαμίνας με την διαδικασία της απ΄ευθείας ανάθεσης . ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΖΙP

4.-΄Εκφραση σύμφωνης γνώμης, στην αναμόρφωση προϋπολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. «Α.ΚΟΙ.ΠΟ.Π.». ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΖΙP

5.-΄Εγκριση για την προμήθεια μοκετών, περσίδων και κουρτινών για το Δημοτικό Κατάστημα. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΖΙP

6.- ΄Εγκριση για την προμήθεια υγειονομικού & φαρμακευτικού υλικού. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΖΙP

7.- Έγκριση για την προμήθεια αναλωσίμων υλικών για Η/Υ – εκτυπωτές –φωτοτυπικά μηχανήματα – FAX – Scanner. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΖΙP
8.- Καθορισμός νέων παραγωγικών αδειών λαϊκών αγορών – αδειών πλανόδιου & στάσιμου εμπορίου τύπου Α΄ & Β΄ έτους 2014. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΖΙP

9.- Καθορισμός τιμής παροχής νερού, σε περιοχές που υδροδοτούνται από το Δημοτικό Δίκτυο ύδρευσης του Δήμου Σαλαμίνας . ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΖΙP

10.-Δωρεάν παραχώρηση τάφου , του Σαλαμίνιου Βαλκανιονίκη, Κιαμίλη Σωτηρίου. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΖΙP

11.-Παραχώρηση οικήματος στον Σύλλογο Παλαιμάχων Ποδοσφαιριστών «Αίας Σαλαμίνας.» . ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΖΙP
12.- Συμπλήρωση της υπ΄αριθμ.247/2013 απόφασης του Δημοτικού Σ/λιου που αφορά «΄Εγκριση πρακτικού εκτίμησης οικοπεδικής έκτασης ιδιοκτησίας Σακελλαρίου Μαρίας επί των οδών Αγίου Δημητρίου και Γενναδίου 1, εντός εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου πόλης Σαλαμίνας. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΖΙP

13. -Συμπλήρωση της υπ΄αριθμ.196/2013 απόφασης του Δημοτικού Σ/λιου, που αφορά « Αποζημίωση λόγω ρυμοτομίας σύμφωνα με κυρωμένη πράξη προσκύρωσης & αναλογισμού στα Ο.Τ. 66 & 67 στην περιοχή Αιαντείου του Δήμου Σαλαμίνας». ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΖΙP

14.- Συμψηφισμός εισφορών – αποζημίωση & διόρθωση χρηματικού καταλόγου ακινήτων στις περιοχές «Ψιλή ΄Αμμος» & «Πέρανι Αιαντείου», Δήμου Σαλαμίνας. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΖΙP

15.-Επικαιροποίηση της υπ΄αριθμ. 205/2009 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά πρόταση τροποποίησης ρυμοτομικού σχεδίου του Δήμου Σαλαμίνας στα Ο.Τ.177 & 178 στη Δ.Ε. Αιαντείου με κατάργηση της εγκεκριμένης αδιάνοικτης οδού μεταξύ των και ταυτόχρονη μετατόπιση του άξονα της οδού. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΖΙP

16.-Επικαιροποίηση της υπ΄αριθμ. 18/2006 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά έγκριση πρακτικού εκτίμησης ακινήτου για την αποζημίωση επικείμενου κτίσματος ιδιοκτησίας κληρονόμων Φανής και Παρασκευής Αγαπίου επί της Λεωφ. Φανερωμένης 96 στο Ο.Τ. 67 και ψήφιση πίστωσης. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΖΙP

17.- Πρόταση τροποποίησης του εγκεκριμένου σχεδίου στα πλαίσια συμμόρφωσης της διοίκησης, με σχετική δικαστική απόφαση περί άρσης ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης σε ιδιοκτησία του κου Ξενοφώντα Μαρίνου που βρίσκεται στο Ο.Τ. 90 της Δημ. Κοινότητας Αιαντείου του Δήμου Σαλαμίνας. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΖΙP

18.-Πρόταση τροποποίησης της εγκεκριμένης οδού Κολοκοτρώνη στην Αγία Παρασκευή του Δήμου Σαλαμίνας στο Ο.Τ. 435. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΖΙP

19.-΄Εγκριση ψηφίσματος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων ΕΟΠΥΥ. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΖΙP

20.- Επιστροφή ποσού ΤΑΠ, ως αχρεωστήτως καταβληθέντος. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΖΙP
21.- Διαγραφές από χρηματικούς καταλόγους. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΖΙP

22.- Διαγραφή προσαυξήσεων. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΖΙP

23.- Διορθώσεις λογαριασμών ύδρευσης.ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΖΙP

24.- Διευθέτηση λογαριασμών ύδρευσης με υπερκαταναλώσεις.ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΖΙP
 


Privacy Statement Powered by and