Δήμος Σαλαμίνας
Small text Medium text Large text

αναζήτηση  • Δήμος Σαλαμίνας
    Δ/νση: Κ. Καραμανλή & Αμμοχώστου 1 - 18900 • τηλ: 213 2027300 • fax: 213 2027312

FAQ Downloads Sitemap Οδηγίες Χρήσης

2η Έκτακτη Συνεδρίαση

 

1.-Έγκριση Προϋπολογισμού , Ετήσιου Προγράμματος Δράσης ,Τεχνικού Προγράμματος και Ολοκληρωμένου Προγράμματος Δράσης του Ν.Π.Δ.Δ. Δήμου Σαλαμίνας με την επωνυμία «Α.ΚΟΙ.ΠΟ.Π.» ,οικονομικού Έτους 2014.ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP.
 

2.-Τακτική επιχορήγηση του Ν.Π.Δ.Δ. με τον επωνυμία <Βιβλιοθήκη-Μουσείο Λαϊκής Τέχνης & Ιστορίας Δήμου Σαλαμίνας> ,οικονομικού έτους 2014. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP.

3.-Έγκριση Προϋπολογισμού , του Ν.Π.Δ.Δ. με τον επωνυμία «Βιβλιοθήκη-Μουσείο Λαϊκής Τέχνης & Ιστορίας Δήμου Σαλαμίνας» ,οικονομικού έτους 2014. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP.
 

 

1.-Έγκριση Προϋπολογισμού , Ετήσιου Προγράμματος Δράσης ,Τεχνικού Προγράμματος και Ολοκληρωμένου Προγράμματος Δράσης του Ν.Π.Δ.Δ. Δήμου Σαλαμίνας με την επωνυμία «Α.ΚΟΙ.ΠΟ.Π.» ,οικονομικού Έτους 2014.ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP.
 

2.-Τακτική επιχορήγηση του Ν.Π.Δ.Δ. με τον επωνυμία <Βιβλιοθήκη-Μουσείο Λαϊκής Τέχνης & Ιστορίας Δήμου Σαλαμίνας> ,οικονομικού έτους 2014. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP.

3.-Έγκριση Προϋπολογισμού , του Ν.Π.Δ.Δ. με τον επωνυμία «Βιβλιοθήκη-Μουσείο Λαϊκής Τέχνης & Ιστορίας Δήμου Σαλαμίνας» ,οικονομικού έτους 2014. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP.
 


Privacy Statement Powered by and