Δήμος Σαλαμίνας
Small text Medium text Large text

αναζήτηση  • Δήμος Σαλαμίνας
    Δ/νση: Κ. Καραμανλή & Αμμοχώστου 1 - 18900 • τηλ: 213 2027300 • fax: 213 2027312

FAQ Downloads Sitemap Οδηγίες Χρήσης

9η Έκτακτη Συνεδρίαση

 

1.-Ενταξη δικαστικών αποφάσεων αρ.4698/2012, 4192/2013, 4762/2012, 4763/2012 στις ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις και συγκεκριμένα στον Κ.Α. 80-8313.00 που αφορούν καταβολή επιδόματος (ειδική παροχή ν. 3016/2002, αρ. 14 176 €) στους υπαλλήλους αορίστου χρόνου.ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP.

 

1.-Ενταξη δικαστικών αποφάσεων αρ.4698/2012, 4192/2013, 4762/2012, 4763/2012 στις ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις και συγκεκριμένα στον Κ.Α. 80-8313.00 που αφορούν καταβολή επιδόματος (ειδική παροχή ν. 3016/2002, αρ. 14 176 €) στους υπαλλήλους αορίστου χρόνου.ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP.


Privacy Statement Powered by and