Δήμος Σαλαμίνας
Small text Medium text Large text

αναζήτηση  • Δήμος Σαλαμίνας
    Δ/νση: Κ. Καραμανλή & Αμμοχώστου 1 - 18900 • τηλ: 213 2027300 • fax: 213 2027312

FAQ Downloads Sitemap Οδηγίες Χρήσης

11η Συνεδρίαση

 

1.-Έκδοση ψηφίσματος για την παραμονή των υπηρεσιών Κτηματολογίου & Υποθηκοφυλακείου , που λειτουργούν στο νησί μας μέχρι σήμερα.ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP.
2.-Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου, οικ. έτους 2014.
3.- (1η)Αναμόρφωση προϋπολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «ΠΟ.ΠΕ.ΣΑ.», οικ. έτους 2014.ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP.
4.-Αναμόρφωση προϋπολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Α.ΚΟΙ.ΠΟ.Π.», οικ. έτους 2013.ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP.
5.-΄Εγκριση οικονομικού απολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Β/θμιας Εκ/σης του Δήμου Σαλαμίνας».ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP.
6.- Έγκριση λογιστικών υπηρεσιών για σύνταξη ισολογισμού , έτους 2013. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP.
7.- Έγκριση λογιστικών υπηρεσιών για υποστήριξη & έλεγχο Διπλογραφικού συστήματος του Δήμου, έτους 2014. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP.
8.-Οικονομική ενίσχυση αναξιοπαθούντων δημοτών.ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP.
9.-Συγκρότηση Επιτροπής προσδιορισμού της αξίας ακινήτων για την επιβολή εισφοράς σε χρήμα & ορισμός μελών της με κλήρωση σε εφαρμογή του άρθρου 26 του 4024/2011.ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP.
10.-Έγκριση για την διενέργεια προμήθειας λογισμικού σύνταξης μελετών δημοσίων έργων & εφαρμογής διαχείρισης και παρακολούθησης τεχνικών έργων.ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP.
11.-Έγκριση της μελέτης εργασιών «Επισκευής & συντήρησης σχολικών κτιρίων» και τρόπου δημοπράτησης αυτής.ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP.
12.-Παραχώρηση Κ/Χ στον αύλειο χώρο του Δημαρχείου, στο Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «ΠΟ.ΠΕ.ΣΑ.».ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP.
13.-Παραχώρηση Κ/Χ όπισθεν πλατείας Εθνικής Αντιστάσης , στην κ. Ψαράκη Δήμητρα.ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP.
14.-Δωρεάν παραχώρηση οικογενειακών τάφων στο Κοιμητήριο Δ.Κ.Αιαντείου , σύμφωνα με το άρ,24 του Κανονισμού .ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP.
 

 

1.-Έκδοση ψηφίσματος για την παραμονή των υπηρεσιών Κτηματολογίου & Υποθηκοφυλακείου , που λειτουργούν στο νησί μας μέχρι σήμερα.ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP.
2.-Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου, οικ. έτους 2014.
3.- (1η)Αναμόρφωση προϋπολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «ΠΟ.ΠΕ.ΣΑ.», οικ. έτους 2014.ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP.
4.-Αναμόρφωση προϋπολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Α.ΚΟΙ.ΠΟ.Π.», οικ. έτους 2013.ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP.
5.-΄Εγκριση οικονομικού απολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Β/θμιας Εκ/σης του Δήμου Σαλαμίνας».ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP.
6.- Έγκριση λογιστικών υπηρεσιών για σύνταξη ισολογισμού , έτους 2013. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP.
7.- Έγκριση λογιστικών υπηρεσιών για υποστήριξη & έλεγχο Διπλογραφικού συστήματος του Δήμου, έτους 2014. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP.
8.-Οικονομική ενίσχυση αναξιοπαθούντων δημοτών.ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP.
9.-Συγκρότηση Επιτροπής προσδιορισμού της αξίας ακινήτων για την επιβολή εισφοράς σε χρήμα & ορισμός μελών της με κλήρωση σε εφαρμογή του άρθρου 26 του 4024/2011.ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP.
10.-Έγκριση για την διενέργεια προμήθειας λογισμικού σύνταξης μελετών δημοσίων έργων & εφαρμογής διαχείρισης και παρακολούθησης τεχνικών έργων.ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP.
11.-Έγκριση της μελέτης εργασιών «Επισκευής & συντήρησης σχολικών κτιρίων» και τρόπου δημοπράτησης αυτής.ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP.
12.-Παραχώρηση Κ/Χ στον αύλειο χώρο του Δημαρχείου, στο Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «ΠΟ.ΠΕ.ΣΑ.».ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP.
13.-Παραχώρηση Κ/Χ όπισθεν πλατείας Εθνικής Αντιστάσης , στην κ. Ψαράκη Δήμητρα.ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP.
14.-Δωρεάν παραχώρηση οικογενειακών τάφων στο Κοιμητήριο Δ.Κ.Αιαντείου , σύμφωνα με το άρ,24 του Κανονισμού .ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP.
 


Δήλωση Προστασίας Δεδομένων Powered by and