Δήμος Σαλαμίνας
Small text Medium text Large text

αναζήτηση  • Δήμος Σαλαμίνας
    Δ/νση: Κ. Καραμανλή & Αμμοχώστου 1 - 18900 • τηλ: 213 2027300 • fax: 213 2027312

FAQ Downloads Sitemap Οδηγίες Χρήσης

2η Συνεδρίαση

 

1. Έγκριση   ρύθμισης  των οφειλών του Δήμου Σαλαμίνας προς την ΕΥΔΑΠ. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ .

 

2. Έγκριση  Σχεδίου Οικονομικής Εξυγίανσης.ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ .

 

3. Έκφραση σύμφωνης γνώμης  στην «΄Εγκριση  Προϋπολογισμού  οικ. έτους  2016  του Δημ. Λιμενικού Ταμείου Σαλαμίνας».ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ .

 

4.  Έγκριση πρότασης συνεργασίας  των 8 Νησιωτικών  Δήμων της  Π.Ε. Νήσων  και ορισμός εκπροσώπου  του Δήμου μετά του αναπληρωτή του.ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ .

 

5.  Προσωρινή στέγαση  του υπό ίδρυση  Σχολικού Συγκροτήματος  Γυμνασίου με λυκειακές τάξεις , στο πρωην  Δημοτικό Σχολείο Παλουκίων , επί της οδού Λ. Σαλαμίνας  17.ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ .

 

6. Αποδοχή παραίτησης κ. Μιχ. Κορρού  από μέλος  της Επιτροπής  Διοίκησης του Κοινωνικού Φροντιστηρίου .
ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ .

 

7. Αποδοχή  παραίτησης  του Δ.Σ. κ. Γεράσιμου Δραγομάνοβιτς  από Τακτικό Μέλος  της Οικονομικής Επιτροπής  του Δήμου Σαλαμίνας.ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ .

 

8. Δωρεάν  παραχώρηση  χρήσης τμήματος  αγροτεμαχίου  στην Κοινωνική Συνεταιριστική  Επιχείρηση «ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ  ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ».ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ .

 

9.  Ενημέρωση για τις ενέργειες της Διαπαραταξιακής Επιτροπής σχετικά με το κτίριο του παλαιού Μουσείου Σαλαμίνας, κατόπιν αιτήματος του Δ.Σ. κ. Μπακαούκα Στάμου.ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ .

 

10. Έγκριση  κανονισμού  Ύδρευσης.ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ .

 

 

1. Έγκριση   ρύθμισης  των οφειλών του Δήμου Σαλαμίνας προς την ΕΥΔΑΠ. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ .

 

2. Έγκριση  Σχεδίου Οικονομικής Εξυγίανσης.ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ .

 

3. Έκφραση σύμφωνης γνώμης  στην «΄Εγκριση  Προϋπολογισμού  οικ. έτους  2016  του Δημ. Λιμενικού Ταμείου Σαλαμίνας».ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ .

 

4.  Έγκριση πρότασης συνεργασίας  των 8 Νησιωτικών  Δήμων της  Π.Ε. Νήσων  και ορισμός εκπροσώπου  του Δήμου μετά του αναπληρωτή του.ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ .

 

5.  Προσωρινή στέγαση  του υπό ίδρυση  Σχολικού Συγκροτήματος  Γυμνασίου με λυκειακές τάξεις , στο πρωην  Δημοτικό Σχολείο Παλουκίων , επί της οδού Λ. Σαλαμίνας  17.ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ .

 

6. Αποδοχή παραίτησης κ. Μιχ. Κορρού  από μέλος  της Επιτροπής  Διοίκησης του Κοινωνικού Φροντιστηρίου .
ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ .

 

7. Αποδοχή  παραίτησης  του Δ.Σ. κ. Γεράσιμου Δραγομάνοβιτς  από Τακτικό Μέλος  της Οικονομικής Επιτροπής  του Δήμου Σαλαμίνας.ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ .

 

8. Δωρεάν  παραχώρηση  χρήσης τμήματος  αγροτεμαχίου  στην Κοινωνική Συνεταιριστική  Επιχείρηση «ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ  ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ».ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ .

 

9.  Ενημέρωση για τις ενέργειες της Διαπαραταξιακής Επιτροπής σχετικά με το κτίριο του παλαιού Μουσείου Σαλαμίνας, κατόπιν αιτήματος του Δ.Σ. κ. Μπακαούκα Στάμου.ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ .

 

10. Έγκριση  κανονισμού  Ύδρευσης.ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ .

 


Privacy Statement Powered by and