Δήμος Σαλαμίνας
Small text Medium text Large text

αναζήτηση  • Δήμος Σαλαμίνας
    Δ/νση: Κ. Καραμανλή & Αμμοχώστου 1 - 18900 • τηλ: 213 2027300 • fax: 213 2027312

FAQ Downloads Sitemap Οδηγίες Χρήσης

6η Συνεδρίαση

 

1.- Έκφραση γνώμης  επί της Μελέτης  Περιβαλλοντικών  Επιπτώσεων  ΜΠΕ  του έργου με τίτλο :«Κινητό Σύστημα Οικολογικής Καταστροφής Αποστρατικοποιημένων Πυρομαχικών» υποκατηγορία  Α2, ομάδα  9η , με α/α : 102 (ανάκτηση ή καταστροφή εκρηκτικών  ουσιών). (Θέση έργου: Εντός περιοχής  ΑΔΜΥ Ναυστάθμου  Σαλαμίνας , Δήμου Σαλαμίνας  στην Περιφερειακή Ενότητα  Νήσων της Περιφέρειας Αττικής, φορέας έργου : «SOUKOS ROBOTS A.E.») .ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP.

Η ανωτέρω μελέτη  δεν δύναται να σας χορηγηθεί,  λόγω στρατιωτικού απορρήτου.

2.- Έγκριση ανανέωσης κυκλοφοριακών ρυθμίσεων που ισχύουν στις οδούς του έργου: «Υδροδότηση  Σαλαμίνας μέσω διαύλου Ν. Περάμου – Φανερωμένης : Κατασκευή υποθαλάσσιου αγωγού & Τροφοδοτικού αγωγού Ν. Σαλαμίνας» κατόπιν αιτήματος του αναδόχου. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP

3.- Σύσταση διευρυμένης Διαπαραταξιακής Επιτροπής  για την διενέργεια άτυπου  τοπικού δημοψηφίσματος με το ερώτημα  ΝΑΙ  ή ΟΧΙ  στο επικείμενο  έργο της υποθαλάσσιας  οδικής ζεύξης  Περάματος – Παλούκια  Σαλαμίνας». ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP.

 

 

1.- Έκφραση γνώμης  επί της Μελέτης  Περιβαλλοντικών  Επιπτώσεων  ΜΠΕ  του έργου με τίτλο :«Κινητό Σύστημα Οικολογικής Καταστροφής Αποστρατικοποιημένων Πυρομαχικών» υποκατηγορία  Α2, ομάδα  9η , με α/α : 102 (ανάκτηση ή καταστροφή εκρηκτικών  ουσιών). (Θέση έργου: Εντός περιοχής  ΑΔΜΥ Ναυστάθμου  Σαλαμίνας , Δήμου Σαλαμίνας  στην Περιφερειακή Ενότητα  Νήσων της Περιφέρειας Αττικής, φορέας έργου : «SOUKOS ROBOTS A.E.») .ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP.

Η ανωτέρω μελέτη  δεν δύναται να σας χορηγηθεί,  λόγω στρατιωτικού απορρήτου.

2.- Έγκριση ανανέωσης κυκλοφοριακών ρυθμίσεων που ισχύουν στις οδούς του έργου: «Υδροδότηση  Σαλαμίνας μέσω διαύλου Ν. Περάμου – Φανερωμένης : Κατασκευή υποθαλάσσιου αγωγού & Τροφοδοτικού αγωγού Ν. Σαλαμίνας» κατόπιν αιτήματος του αναδόχου. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP

3.- Σύσταση διευρυμένης Διαπαραταξιακής Επιτροπής  για την διενέργεια άτυπου  τοπικού δημοψηφίσματος με το ερώτημα  ΝΑΙ  ή ΟΧΙ  στο επικείμενο  έργο της υποθαλάσσιας  οδικής ζεύξης  Περάματος – Παλούκια  Σαλαμίνας». ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP.

 


Δήλωση Προστασίας Δεδομένων Powered by and