Δήμος Σαλαμίνας
Small text Medium text Large text

αναζήτηση  • Δήμος Σαλαμίνας
    Δ/νση: Κ. Καραμανλή & Αμμοχώστου 1 - 18900 • τηλ: 213 2027300 • fax: 213 2027312

FAQ Downloads Sitemap Οδηγίες Χρήσης

7η Συνεδρίαση

 

1.  Έγκριση  προμήθειας καυσίμων κίνησης,   έτους 2016. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ .

2. Έκφραση σύμφωνης γνώμης, στην Αναμόρφωση  Προϋπολογισμού  του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου Α.ΚΟΙ.ΠΟ.Π  του Δήμου Σαλαμίνας, έτους 2015. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ .

3.   Έγκριση  Απογραφής  και Ισολογισμού ΄Εναρξης , του Νομικού Προσώπου Δη-   μοσίου Δικαίου Α.ΚΟΙ.ΠΟ.Π  του Δήμου Σαλαμίνας. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ .

4.  Έγκριση Ισολογισμού  έτους 2011,  του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου Α.ΚΟΙ.ΠΟ.Π  του Δήμου Σαλαμίνας.
ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ .

5.  Έγκριση Ισολογισμού  έτους 2012,  του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου Α.ΚΟΙ.ΠΟ.Π  του Δήμου Σαλαμίνας.
ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ .

6.   Αδελφοποίηση του Δήμου Σαλαμίνας  με την πόλη Άκρα του  Ισραήλ.
ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ .

7.   Έγκριση Προϋπολογισμού   του αναγνωρισμένου «ως ειδικώς Φιλανθρωπικό » Σωματείο  (Ν.Π.Ι.Δ.)με την επωνυμία «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ – ΦΙΛΩΝ  Α.Μ.Ε.Α. ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ »  , οικ. έτους  2016.
ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ .

 

 

1.  Έγκριση  προμήθειας καυσίμων κίνησης,   έτους 2016. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ .

2. Έκφραση σύμφωνης γνώμης, στην Αναμόρφωση  Προϋπολογισμού  του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου Α.ΚΟΙ.ΠΟ.Π  του Δήμου Σαλαμίνας, έτους 2015. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ .

3.   Έγκριση  Απογραφής  και Ισολογισμού ΄Εναρξης , του Νομικού Προσώπου Δη-   μοσίου Δικαίου Α.ΚΟΙ.ΠΟ.Π  του Δήμου Σαλαμίνας. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ .

4.  Έγκριση Ισολογισμού  έτους 2011,  του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου Α.ΚΟΙ.ΠΟ.Π  του Δήμου Σαλαμίνας.
ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ .

5.  Έγκριση Ισολογισμού  έτους 2012,  του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου Α.ΚΟΙ.ΠΟ.Π  του Δήμου Σαλαμίνας.
ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ .

6.   Αδελφοποίηση του Δήμου Σαλαμίνας  με την πόλη Άκρα του  Ισραήλ.
ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ .

7.   Έγκριση Προϋπολογισμού   του αναγνωρισμένου «ως ειδικώς Φιλανθρωπικό » Σωματείο  (Ν.Π.Ι.Δ.)με την επωνυμία «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ – ΦΙΛΩΝ  Α.Μ.Ε.Α. ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ »  , οικ. έτους  2016.
ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ .

 


Privacy Statement Powered by and