Δήμος Σαλαμίνας
Small text Medium text Large text

αναζήτηση  • Δήμος Σαλαμίνας
    Δ/νση: Κ. Καραμανλή & Αμμοχώστου 1 - 18900 • τηλ: 213 2027300 • fax: 213 2027312

FAQ Downloads Sitemap Οδηγίες Χρήσης

8η Συνεδρίαση

 

1.  Έγκριση μελέτης  και καθορισμός τρόπου  δημοπράτησης για την    προμήθεια & τοποθέτηση   ελαστικών , έτους 2016. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP .

2.   Έγκριση μελέτης και καθορισμός τρόπου δημοπράτησης  που αφορά την  προμήθεια Ανταλλακτικών σωλήνων ύδρευσης για την συντήρηση του Δημοτικού δικτύου ύδρευσης  (έτους 2016). ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP .

3.  Έγκριση μελέτης  και καθορισμός τρόπου δημοπράτησης  για την προμήθεια   διαφόρων ηλεκτρολογικών υλικών, έτους 2016. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP .

4.  Έγκριση μελέτης και καθορισμός τρόπου δημοπράτησης  για την προμήθεια  λαμπτήρων, έτους 2016. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP .

5.  Έγκριση παράτασης προθεσμίας  του έργου : Επισκευή – Συντήρηση σχολικών κτιρίων. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP .

6.   Δημιουργία Κέντρων Πρόληψης για την Υγεία (ΚΕΠ Υγείας) και ένταξη αυτών στο Δίκτυο του Διαδημοτικού Δικτύου Υγείας  και ορισμός εκπροσώπων.  ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP .

7.  Επανακαθορισμός περιοχών μετάθεσης  Β’/θμιας Εκπαίδευσης του Δήμου  Σαλαμίνας από την  Α’ Πειραιά στην Β’ Πειραιά. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP .

8.   Χωροταξική  κατανομή μαθητών  στα 1ο , 2ο  & 3ο Γυμνάσια του Δήμου Σαλαμίνας . ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP .

9.    Έγκριση κανονισμού χορήγησης ή μη   στάθμευσης  Α.Μ.Ε.Α.  ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP .

10. Πρόσληψη  προσωπικού  για την κάλυψη εποχικών αναγκών των ανταποδοτικών υπηρεσιών του Δήμου 8/μηνης διάρκειας.  ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP .

11.  Τροποποίηση  της υπ’ αριθμ. 7/2016 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου,  που αφορά την έγκριση Κανονισμού Ύδρευσης.   ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP .       

12. Έγκριση τοποθέτησης  προστατευτικού εμποδίου(ων) επί του πεζοδρομίου  της  Λεωφόρου Αιαντείου  44 (18η στάση ) του Δήμου Σαλαμίνας.     ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP .

13.   Συμψηφισμός  εισφορών  - αποζημίωση  ιδιοκτησιών Δήμου Σαλαμίνας & διόρθωση  χρηματικού καταλόγου. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP .

 

 

1.  Έγκριση μελέτης  και καθορισμός τρόπου  δημοπράτησης για την    προμήθεια & τοποθέτηση   ελαστικών , έτους 2016. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP .

2.   Έγκριση μελέτης και καθορισμός τρόπου δημοπράτησης  που αφορά την  προμήθεια Ανταλλακτικών σωλήνων ύδρευσης για την συντήρηση του Δημοτικού δικτύου ύδρευσης  (έτους 2016). ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP .

3.  Έγκριση μελέτης  και καθορισμός τρόπου δημοπράτησης  για την προμήθεια   διαφόρων ηλεκτρολογικών υλικών, έτους 2016. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP .

4.  Έγκριση μελέτης και καθορισμός τρόπου δημοπράτησης  για την προμήθεια  λαμπτήρων, έτους 2016. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP .

5.  Έγκριση παράτασης προθεσμίας  του έργου : Επισκευή – Συντήρηση σχολικών κτιρίων. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP .

6.   Δημιουργία Κέντρων Πρόληψης για την Υγεία (ΚΕΠ Υγείας) και ένταξη αυτών στο Δίκτυο του Διαδημοτικού Δικτύου Υγείας  και ορισμός εκπροσώπων.  ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP .

7.  Επανακαθορισμός περιοχών μετάθεσης  Β’/θμιας Εκπαίδευσης του Δήμου  Σαλαμίνας από την  Α’ Πειραιά στην Β’ Πειραιά. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP .

8.   Χωροταξική  κατανομή μαθητών  στα 1ο , 2ο  & 3ο Γυμνάσια του Δήμου Σαλαμίνας . ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP .

9.    Έγκριση κανονισμού χορήγησης ή μη   στάθμευσης  Α.Μ.Ε.Α.  ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP .

10. Πρόσληψη  προσωπικού  για την κάλυψη εποχικών αναγκών των ανταποδοτικών υπηρεσιών του Δήμου 8/μηνης διάρκειας.  ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP .

11.  Τροποποίηση  της υπ’ αριθμ. 7/2016 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου,  που αφορά την έγκριση Κανονισμού Ύδρευσης.   ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP .       

12. Έγκριση τοποθέτησης  προστατευτικού εμποδίου(ων) επί του πεζοδρομίου  της  Λεωφόρου Αιαντείου  44 (18η στάση ) του Δήμου Σαλαμίνας.     ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP .

13.   Συμψηφισμός  εισφορών  - αποζημίωση  ιδιοκτησιών Δήμου Σαλαμίνας & διόρθωση  χρηματικού καταλόγου. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP .

 


Privacy Statement Powered by and