Δήμος Σαλαμίνας
Small text Medium text Large text

αναζήτηση  • Δήμος Σαλαμίνας
    Δ/νση: Κ. Καραμανλή & Αμμοχώστου 1 - 18900 • τηλ: 213 2027300 • fax: 213 2027312

FAQ Downloads Sitemap Οδηγίες Χρήσης

12η Συνεδρίαση

1.- Προσχώρηση του Δήμου Σαλαμίνας στους όρους και συμφωνίες της από 31.12.2015 σύμβασης δεσμευμένου λογαριασμού (escrowaccount) στο πλαίσιο του Χρηματοδοτικού Προγράμματος του Πράσινου Ταμείου. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP.

 

2.- Έγκριση Προϋπολογισμού και  Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης του Ν.Π.Δ.Δ  <Βιβλιοθήκη –Μουσείο, Λαϊκής  Τέχνης & Ιστορίας  Δήμου Σαλαμίνας> , οικ. έτους 2016. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP.

3.-  Καταγραφή  Κτηριακών  Δεδομένων  Κτηριακής Υποδομής. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP.

4.- Ίδρυση νέου τμήματος Ένταξης  (Τ.Ε.) στο Γυμνάσιο  Αιαντείου. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP.

5.- Μεταβολές  Σχολικών Μονάδων (Προαγωγές), του 1ου Δημοτικού Σχολείου και  του 5ου  Δημοτικού Σχολείου  του Δήμου Σαλαμίνας . ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP.

6.- Δημιουργία ΚΕΠ  Υγείας (Κέντρο Πρόληψης για την  Υγεία ) στο Δήμο μας  & ετήσια  συντήρηση για το λογισμικό  του ΚΕΠ Υγείας. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP.

7.- Επικαιροποίηση της  υπ’ αριθμ. 2/2014  μελέτης του έργου « Συντήρηση επαρχιακού  και λοιπού  οδικού δικτύου  Σαλαμίνας. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP.

1.- Προσχώρηση του Δήμου Σαλαμίνας στους όρους και συμφωνίες της από 31.12.2015 σύμβασης δεσμευμένου λογαριασμού (escrowaccount) στο πλαίσιο του Χρηματοδοτικού Προγράμματος του Πράσινου Ταμείου. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP.

 

2.- Έγκριση Προϋπολογισμού και  Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης του Ν.Π.Δ.Δ  <Βιβλιοθήκη –Μουσείο, Λαϊκής  Τέχνης & Ιστορίας  Δήμου Σαλαμίνας> , οικ. έτους 2016. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP.

3.-  Καταγραφή  Κτηριακών  Δεδομένων  Κτηριακής Υποδομής. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP.

4.- Ίδρυση νέου τμήματος Ένταξης  (Τ.Ε.) στο Γυμνάσιο  Αιαντείου. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP.

5.- Μεταβολές  Σχολικών Μονάδων (Προαγωγές), του 1ου Δημοτικού Σχολείου και  του 5ου  Δημοτικού Σχολείου  του Δήμου Σαλαμίνας . ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP.

6.- Δημιουργία ΚΕΠ  Υγείας (Κέντρο Πρόληψης για την  Υγεία ) στο Δήμο μας  & ετήσια  συντήρηση για το λογισμικό  του ΚΕΠ Υγείας. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP.

7.- Επικαιροποίηση της  υπ’ αριθμ. 2/2014  μελέτης του έργου « Συντήρηση επαρχιακού  και λοιπού  οδικού δικτύου  Σαλαμίνας. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP.


Δήλωση Προστασίας Δεδομένων Powered by and