Δήμος Σαλαμίνας
Small text Medium text Large text

αναζήτηση  • Δήμος Σαλαμίνας
    Δ/νση: Κ. Καραμανλή & Αμμοχώστου 1 - 18900 • τηλ: 213 2027300 • fax: 213 2027312

FAQ Downloads Sitemap Οδηγίες Χρήσης

13η Συνεδρίαση

 

1. - Έγκριση μελέτης  που αφορά : «Διάθεση ογκωδών και κλαδιών για περαιτέρω επεξεργασία  σε ιδιώτη  για ανακύκλωση  2016» και καθορισμός τρόπου δημοπράτησης. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΖΙΡ

2.-  Ανάκληση  της υπ’ αριθμ.  387/2013 απόφασης  του Δημ. Συμβουλίου  και λήψη νέας απόφασης παραχώρησης χώρου  του Παλαιού Δημοτικού Σχολείου  Παλουκίων για στέγαση  του Ειδικού Σχολείου.ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΖΙΡ

 

3.- Καθορισμός  τμημάτων παραλιών  για παραχώρηση απλής χρήσης τους με αντάλλαγμα , σε δημοπρασία ή απ’ ευθείας ανάθεση  και ορισμός Επιτροπής ελέγχου για την ανωτέρω παραχώρηση.ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΖΙΡ

 

4.- ΄Εγκριση μελέτης που αφορά «Δράσεις πυροπροστασίας 2016» και καθορισμός τρόπου δημοπράτησης.ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΖΙΡ

 

5.-΄Εγκριση μελέτης που αφορά «Προμήθεια Κάδων Απορριμμάτων 2016» και καθορισμός τρόπου δημοπράτησης.ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΖΙΡ

 

6. - Συμμετοχή του Δήμου Σαλαμίνας στο ρεύμα συλλογής γυάλινων συσκευασιών (μπλε κώδωνες), παράλληλα με το υφιστάμενο ρεύμα του μπλε κάδου της εταιρείας «Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης Α.Ε. (Ε.Ε.Α.Α.)».ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΖΙΡ

 

7.- «Ανακύκλωση χρησιμοποιημένων (άδειων) μελανοδοχείων εκτυπωτικών μηχανημάτων Υπηρεσιών Δήμου Σαλαμίνας» και εξουσιοδότηση της Δημάρχου Σαλαμίνας για την υπογραφή της σύμβασης.ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΖΙΡ

 

8.-  Σύναψη Σύμβασης με την εταιρεία “Aνακύκλωση Συσκευών Ανώνυμη Εταιρεία”  και εξουσιοδότηση της Δημάρχου Σαλαμίνας για την υπογραφή της σύμβασης.ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΖΙΡ

 

9.- Β΄ Κατανομή ποσού 72.321,35 € προς κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων του Δήμου Σαλαμίνας και για την αμοιβή των εθελοντών σχολικών τροχονόμων.ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΖΙΡ

 

10.- Σύμφωνη γνώμη για την τροποποίηση  της συστατικής πράξης  του Περιβαλλοντικού Συνδέσμου  Δήμων Αθήνας – Πειραιά.ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΖΙΡ

 

11.-  Δωρεά τάφου στο Δημοτικό Κοιμητήριο Σαλαμίνας , τιμής ένεκεν,  στον   κ. Ιωάννη Κανάκη.ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΖΙΡ

 

12.- Επικαιροποίηση  της υπ’ αριθμ.  180/2012 απόφασης  του Δημοτικού Συμβουλίου  που αφορά πρακτικό εκτίμησης  για την προσκύρωση  Δημ. έκτασης  στην ιδιοκτησία κληρονόμων Αθανασίου Θάνου στο Ο.Τ.  48  στην Δημ. Κοινότητα Σεληνίων.ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΖΙΡ

 

 

 

1. - Έγκριση μελέτης  που αφορά : «Διάθεση ογκωδών και κλαδιών για περαιτέρω επεξεργασία  σε ιδιώτη  για ανακύκλωση  2016» και καθορισμός τρόπου δημοπράτησης. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΖΙΡ

2.-  Ανάκληση  της υπ’ αριθμ.  387/2013 απόφασης  του Δημ. Συμβουλίου  και λήψη νέας απόφασης παραχώρησης χώρου  του Παλαιού Δημοτικού Σχολείου  Παλουκίων για στέγαση  του Ειδικού Σχολείου.ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΖΙΡ

 

3.- Καθορισμός  τμημάτων παραλιών  για παραχώρηση απλής χρήσης τους με αντάλλαγμα , σε δημοπρασία ή απ’ ευθείας ανάθεση  και ορισμός Επιτροπής ελέγχου για την ανωτέρω παραχώρηση.ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΖΙΡ

 

4.- ΄Εγκριση μελέτης που αφορά «Δράσεις πυροπροστασίας 2016» και καθορισμός τρόπου δημοπράτησης.ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΖΙΡ

 

5.-΄Εγκριση μελέτης που αφορά «Προμήθεια Κάδων Απορριμμάτων 2016» και καθορισμός τρόπου δημοπράτησης.ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΖΙΡ

 

6. - Συμμετοχή του Δήμου Σαλαμίνας στο ρεύμα συλλογής γυάλινων συσκευασιών (μπλε κώδωνες), παράλληλα με το υφιστάμενο ρεύμα του μπλε κάδου της εταιρείας «Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης Α.Ε. (Ε.Ε.Α.Α.)».ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΖΙΡ

 

7.- «Ανακύκλωση χρησιμοποιημένων (άδειων) μελανοδοχείων εκτυπωτικών μηχανημάτων Υπηρεσιών Δήμου Σαλαμίνας» και εξουσιοδότηση της Δημάρχου Σαλαμίνας για την υπογραφή της σύμβασης.ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΖΙΡ

 

8.-  Σύναψη Σύμβασης με την εταιρεία “Aνακύκλωση Συσκευών Ανώνυμη Εταιρεία”  και εξουσιοδότηση της Δημάρχου Σαλαμίνας για την υπογραφή της σύμβασης.ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΖΙΡ

 

9.- Β΄ Κατανομή ποσού 72.321,35 € προς κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων του Δήμου Σαλαμίνας και για την αμοιβή των εθελοντών σχολικών τροχονόμων.ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΖΙΡ

 

10.- Σύμφωνη γνώμη για την τροποποίηση  της συστατικής πράξης  του Περιβαλλοντικού Συνδέσμου  Δήμων Αθήνας – Πειραιά.ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΖΙΡ

 

11.-  Δωρεά τάφου στο Δημοτικό Κοιμητήριο Σαλαμίνας , τιμής ένεκεν,  στον   κ. Ιωάννη Κανάκη.ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΖΙΡ

 

12.- Επικαιροποίηση  της υπ’ αριθμ.  180/2012 απόφασης  του Δημοτικού Συμβουλίου  που αφορά πρακτικό εκτίμησης  για την προσκύρωση  Δημ. έκτασης  στην ιδιοκτησία κληρονόμων Αθανασίου Θάνου στο Ο.Τ.  48  στην Δημ. Κοινότητα Σεληνίων.ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΖΙΡ

 

 


Privacy Statement Powered by and