Δήμος Σαλαμίνας
Small text Medium text Large text

αναζήτηση  • Δήμος Σαλαμίνας
    Δ/νση: Κ. Καραμανλή & Αμμοχώστου 1 - 18900 • τηλ: 213 2027300 • fax: 213 2027312

FAQ Downloads Sitemap Οδηγίες Χρήσης

17η Συνεδρίαση

 

 

1.-  Ενημέρωση του Σώματος  του Δημ. Συμβουλίου Σαλαμίνας  για τα έσοδα και τις εισπράξεις  του Δήμου  για τα έτη 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 & 2015  , κατόπιν αιτήματος του  Δ.Σ. κ. Περικλή Βασιλική.  ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΖΙΡ.

2.- Καθορισμός  ανώτατου μηνιαίου χρηματικού ορίου κλήσεων  για τους δικαιούμενους χρήση,  κινητής τηλεφωνίας. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΖΙΡ.

3.-   Έγκριση απολογισμού της Δευτεροβάθμιας  Σχολικής Επιτροπής Δήμου Σαλαμίνας , φορολογικού έτους 2015. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΖΙΡ.

 

4.-  Έκφραση  σύμφωνης γνώμης  στην Αναμόρφωση Προϋπολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. Α.ΚΟΙ.ΠΟ.Π.  Δήμου  Σαλαμίνας,   έτους 2016. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΖΙΡ.

5.-  Συμπλήρωση  της υπ’ αριθμ.  188/2015 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου  που αφορά «Σύσταση  Διαπαραταξιακής  Επιτροπής σχετικά με  την σύμβαση παραχώρησης  του πλειοψηφικού  πακέτου  του Ο.Λ.Π. Α.Ε.».   ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΖΙΡ.

6.-  Τροποποίηση της υπ’αριθμ. 91/2016 απόφασης του Δ.Σ. που αφορά Προέγκριση  άδειας  ίδρυσης  καταστήματος  ως ΥΠΕΡΑΓΟΡΑ  της  εταιρείας LIDL HELLAS  &  ΣΙΑ  Ο.Ε. σύμφωνα με τον  Ν.2323/95 επί της οδού  Λ. Αιαντείου  70  στην θέση Σολάκι , περιοχή Αιάντειο. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΖΙΡ.

7.-    Ανάκληση  της υπ’ αριθμ. 80/2016 απόφασης  Δ.Σ. και λήψη νέας απόφασης  που αφορά  την έγκριση  της υπ’ αριθμ. 1/2016  μελέτης  και καθορισμός τρόπου δημοπράτησης  αυτής , λόγω μεταβολής του ΦΠΑ από 23% σε 24%. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΖΙΡ.

8.-    Εφαρμογή  των διατάξεων  του Ν. 4264/2014 (ΦΕΚ Α 118) άρθρο 26 παρ. 1,2,3 που αφορά ειδικότερα θέματα  υπαίθριου  στάσιμου εμπορίου, κατά τις ημέρες  που πραγματοποιείται η πανήγυρις  της Ι.Μ. Φανερωμένης, κατόπιν αιτήματος  του  Δ.Σ. , κ. Τσαβαρή Ιωάννη. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΖΙΡ.

9.-   Έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας  Κοινωνικού  Λαχανόκηπου . ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΖΙΡ.

10.- Συζήτηση του θέματος  που αφορά  το συσσίτιο του Αγίου Ανδρέα , κατόπιν αιτήματος  της εκπροσώπου των εθελοντριών  κας Μακρή  Ειρήνης. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΖΙΡ.

11.- Ακύρωση του β’ σκέλους  της  με αριθμ.  241/2015  απόφασης του Δημ. Συμβουλίου Σαλαμίνας που αφορά  ΕΔΕ  υπαλλήλων  της Τ.Υ. του Δήμου Σαλαμίνας. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΖΙΡ.

12.-  Διαγραφή  Βεβαιωμένων  Οφειλών. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΖΙΡ.

 

 

 

1.-  Ενημέρωση του Σώματος  του Δημ. Συμβουλίου Σαλαμίνας  για τα έσοδα και τις εισπράξεις  του Δήμου  για τα έτη 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 & 2015  , κατόπιν αιτήματος του  Δ.Σ. κ. Περικλή Βασιλική.  ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΖΙΡ.

2.- Καθορισμός  ανώτατου μηνιαίου χρηματικού ορίου κλήσεων  για τους δικαιούμενους χρήση,  κινητής τηλεφωνίας. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΖΙΡ.

3.-   Έγκριση απολογισμού της Δευτεροβάθμιας  Σχολικής Επιτροπής Δήμου Σαλαμίνας , φορολογικού έτους 2015. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΖΙΡ.

 

4.-  Έκφραση  σύμφωνης γνώμης  στην Αναμόρφωση Προϋπολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. Α.ΚΟΙ.ΠΟ.Π.  Δήμου  Σαλαμίνας,   έτους 2016. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΖΙΡ.

5.-  Συμπλήρωση  της υπ’ αριθμ.  188/2015 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου  που αφορά «Σύσταση  Διαπαραταξιακής  Επιτροπής σχετικά με  την σύμβαση παραχώρησης  του πλειοψηφικού  πακέτου  του Ο.Λ.Π. Α.Ε.».   ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΖΙΡ.

6.-  Τροποποίηση της υπ’αριθμ. 91/2016 απόφασης του Δ.Σ. που αφορά Προέγκριση  άδειας  ίδρυσης  καταστήματος  ως ΥΠΕΡΑΓΟΡΑ  της  εταιρείας LIDL HELLAS  &  ΣΙΑ  Ο.Ε. σύμφωνα με τον  Ν.2323/95 επί της οδού  Λ. Αιαντείου  70  στην θέση Σολάκι , περιοχή Αιάντειο. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΖΙΡ.

7.-    Ανάκληση  της υπ’ αριθμ. 80/2016 απόφασης  Δ.Σ. και λήψη νέας απόφασης  που αφορά  την έγκριση  της υπ’ αριθμ. 1/2016  μελέτης  και καθορισμός τρόπου δημοπράτησης  αυτής , λόγω μεταβολής του ΦΠΑ από 23% σε 24%. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΖΙΡ.

8.-    Εφαρμογή  των διατάξεων  του Ν. 4264/2014 (ΦΕΚ Α 118) άρθρο 26 παρ. 1,2,3 που αφορά ειδικότερα θέματα  υπαίθριου  στάσιμου εμπορίου, κατά τις ημέρες  που πραγματοποιείται η πανήγυρις  της Ι.Μ. Φανερωμένης, κατόπιν αιτήματος  του  Δ.Σ. , κ. Τσαβαρή Ιωάννη. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΖΙΡ.

9.-   Έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας  Κοινωνικού  Λαχανόκηπου . ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΖΙΡ.

10.- Συζήτηση του θέματος  που αφορά  το συσσίτιο του Αγίου Ανδρέα , κατόπιν αιτήματος  της εκπροσώπου των εθελοντριών  κας Μακρή  Ειρήνης. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΖΙΡ.

11.- Ακύρωση του β’ σκέλους  της  με αριθμ.  241/2015  απόφασης του Δημ. Συμβουλίου Σαλαμίνας που αφορά  ΕΔΕ  υπαλλήλων  της Τ.Υ. του Δήμου Σαλαμίνας. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΖΙΡ.

12.-  Διαγραφή  Βεβαιωμένων  Οφειλών. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΖΙΡ.

 


Privacy Statement Powered by and