Δήμος Σαλαμίνας
Small text Medium text Large text

αναζήτηση  • Δήμος Σαλαμίνας
    Δ/νση: Κ. Καραμανλή & Αμμοχώστου 1 - 18900 • τηλ: 213 2027300 • fax: 213 2027312

FAQ Downloads Sitemap Οδηγίες Χρήσης

25η Συνεδρίαση

 

1.- 2η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού Δήμου Σαλαμίνας οικ. Έτους 2016, κατόπιν εγκρίσεως της από το Παρατηρητήριο Οικ. Αυτοτέλειας των ΟΤΑ. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΖΙΡ.

2.- ΄Εκφραση σύμφωνης γνώμης στην « Αναμόρφωση προϋπολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. Α.ΚΟΙ.ΠΟ.Π  Δήμου Σαλαμίνας έτους 2016».  ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΖΙΡ.

3.-΄Εκθεση Εσόδων – Εξόδων Β΄τριμήνου για τον έλεγχο – υλοποίηση του προϋπολογισμού. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΖΙΡ.

4.- Αντικατάσταση τακτικών μελών του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνύμία «Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σαλαμίνας» και ορισμός νέων τακτικών  και αναπληρωματικών μελών.

5.- Συγκρότηση συλλογικών οργάνων Διοίκησης & ορισμός μελών τους με κλήρωση σε εφαρμογή του άρθρου 26 του Ν. 4024/2011. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΖΙΡ.

6.- ΄Εγκριση 1ου Α.Π.Ε. του έργου : Κατασκευή Δικτύων Αποχέτευσης στους Οικισμούς Αμπελάκια και Σελήνια του Δήμου Σαλαμίνας.  ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΖΙΡ.                                                                                                                                                                                                                                                                           

7.- Εκδίκαση ενστάσεων μελέτης «Αναθεώρηση εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου περιοχής ΚΑΝΑΚΙΑ Δ.Δ. Αιαντείου». ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΖΙΡ.

8.- Ακύρωση της υπ΄αριθμ. 109/2015 απόφαση Δ.Σ. με θέμα «αποδοχή πρακτικού επιτροπής προσδιορισμού αξίας των ακινήτων για την επιβολή εισφοράς σε χρήμα, σύμφωνα με το Π.Δ. 5/1986». ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΖΙΡ.

 

1.- 2η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού Δήμου Σαλαμίνας οικ. Έτους 2016, κατόπιν εγκρίσεως της από το Παρατηρητήριο Οικ. Αυτοτέλειας των ΟΤΑ. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΖΙΡ.

2.- ΄Εκφραση σύμφωνης γνώμης στην « Αναμόρφωση προϋπολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. Α.ΚΟΙ.ΠΟ.Π  Δήμου Σαλαμίνας έτους 2016».  ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΖΙΡ.

3.-΄Εκθεση Εσόδων – Εξόδων Β΄τριμήνου για τον έλεγχο – υλοποίηση του προϋπολογισμού. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΖΙΡ.

4.- Αντικατάσταση τακτικών μελών του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνύμία «Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σαλαμίνας» και ορισμός νέων τακτικών  και αναπληρωματικών μελών.

5.- Συγκρότηση συλλογικών οργάνων Διοίκησης & ορισμός μελών τους με κλήρωση σε εφαρμογή του άρθρου 26 του Ν. 4024/2011. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΖΙΡ.

6.- ΄Εγκριση 1ου Α.Π.Ε. του έργου : Κατασκευή Δικτύων Αποχέτευσης στους Οικισμούς Αμπελάκια και Σελήνια του Δήμου Σαλαμίνας.  ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΖΙΡ.                                                                                                                                                                                                                                                                           

7.- Εκδίκαση ενστάσεων μελέτης «Αναθεώρηση εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου περιοχής ΚΑΝΑΚΙΑ Δ.Δ. Αιαντείου». ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΖΙΡ.

8.- Ακύρωση της υπ΄αριθμ. 109/2015 απόφαση Δ.Σ. με θέμα «αποδοχή πρακτικού επιτροπής προσδιορισμού αξίας των ακινήτων για την επιβολή εισφοράς σε χρήμα, σύμφωνα με το Π.Δ. 5/1986». ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΖΙΡ.


Δήλωση Προστασίας Δεδομένων Powered by and