Δήμος Σαλαμίνας
Small text Medium text Large text

αναζήτηση  • Δήμος Σαλαμίνας
    Δ/νση: Κ. Καραμανλή & Αμμοχώστου 1 - 18900 • τηλ: 213 2027300 • fax: 213 2027312

FAQ Downloads Sitemap Οδηγίες Χρήσης

29η Συνεδρίαση

 

1.-  Σύναψη  Προγραμματικής Σύμβασης  μεταξύ Δήμου Σαλαμίνας  και Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου  Σαλαμίνας  για την αποκομιδή  , μεταφορά και διάθεση  των απορριμμάτων της χ.λ.ζ. και τον καθαρισμό  των χώρων δικαιοδοσίας του Δ.Λ.Τ. στα διοικητικά  όρια του Δήμου Σαλαμίνας. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΖΙΡ .

2. - Ανάκληση  των υπ’ αριθμ.  217/2014 & 109/2015  αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου που αφορούν την « Αποδοχή  πρακτικού Επιτροπής  Προσδιορισμού αξίας των ακινήτων  για την επιβολή εισφοράς  σε χρήμα , σύμφωνα με το Π.Δ. 5/1986» ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΖΙΡ .

3.-  Ρύθμιση οφειλών  προς ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΖΙΡ .

4.- Έκφραση σύμφωνης γνώμης  στην Αναμόρφωση Προϋπολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ.  Α.ΚΟΙ.ΠΟ.Π. , έτους 2016. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΖΙΡ .

5.- Τακτοποίηση  εργαζομένων που υπηρετούν στον Δήμο μας με συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου στην Υπηρεσία Καθαριότητας. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΖΙΡ .

6.-   Συζήτηση του θέματος  που αφορά  «Νόμιμες  ενέργειες από τον Δήμο Σαλαμίνας ,  για την μη εγκατάσταση  των πλωτών δεξαμενών  στην  Ψυτάλλεια»,  κατόπιν αιτήματος του Δημ. Συμβούλου κ. Εμμ. Δερτούζου. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΖΙΡ .

7.-  Διορθώσεις λογαριασμών ύδρευσης. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΖΙΡ .

 

1.-  Σύναψη  Προγραμματικής Σύμβασης  μεταξύ Δήμου Σαλαμίνας  και Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου  Σαλαμίνας  για την αποκομιδή  , μεταφορά και διάθεση  των απορριμμάτων της χ.λ.ζ. και τον καθαρισμό  των χώρων δικαιοδοσίας του Δ.Λ.Τ. στα διοικητικά  όρια του Δήμου Σαλαμίνας. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΖΙΡ .

2. - Ανάκληση  των υπ’ αριθμ.  217/2014 & 109/2015  αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου που αφορούν την « Αποδοχή  πρακτικού Επιτροπής  Προσδιορισμού αξίας των ακινήτων  για την επιβολή εισφοράς  σε χρήμα , σύμφωνα με το Π.Δ. 5/1986» ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΖΙΡ .

3.-  Ρύθμιση οφειλών  προς ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΖΙΡ .

4.- Έκφραση σύμφωνης γνώμης  στην Αναμόρφωση Προϋπολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ.  Α.ΚΟΙ.ΠΟ.Π. , έτους 2016. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΖΙΡ .

5.- Τακτοποίηση  εργαζομένων που υπηρετούν στον Δήμο μας με συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου στην Υπηρεσία Καθαριότητας. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΖΙΡ .

6.-   Συζήτηση του θέματος  που αφορά  «Νόμιμες  ενέργειες από τον Δήμο Σαλαμίνας ,  για την μη εγκατάσταση  των πλωτών δεξαμενών  στην  Ψυτάλλεια»,  κατόπιν αιτήματος του Δημ. Συμβούλου κ. Εμμ. Δερτούζου. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΖΙΡ .

7.-  Διορθώσεις λογαριασμών ύδρευσης. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΖΙΡ .


Privacy Statement Powered by and