Δήμος Σαλαμίνας
Small text Medium text Large text

αναζήτηση



  • Δήμος Σαλαμίνας
    Δ/νση: Κ. Καραμανλή & Αμμοχώστου 1 - 18900 • τηλ: 213 2027300 • fax: 213 2027312

FAQ Downloads Sitemap Οδηγίες Χρήσης

34η Συνεδρίαση

 

1.- Λήψη απόφασης που αφορά την  έγκριση της έναρξης  των διαδικασιών  για την παραχώρηση  κατά κυριότητα,   στην Ε.ΥΔ.Α.Π.  του Δημοτικού Δικτύου ύδρευσης του Δήμου Σαλαμίνας.

2.-  Έγκριση Ισολογισμού  Λήξης εκκαθάρισης  της Δημοτικής Επιχείρησης  με την επωνυμία «Δημοτική Κοινωφελής  Επιχείρηση  Σαλαμίνας ». ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP .

3.- ΄Εκφραση σύμφωνης γνώμης στην Αναμόρφωση  Προϋπολογισμού οικ. έτους 2016  του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία Α.ΚΟΙ.ΠΟ.Π. του Δήμου Σαλαμίνας. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP .

4.- Συγκρότηση  Επιτροπής με κλήρωση σε εφαρμογή του άρθρου 26 του Ν. 4024/2011 για το έργο : «Επέκταση  δικτύου  ακαθάρτων περιοχής Αγ. Νικολάου». ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP .

5.- Σύσταση  προσωρινής προσωποπαγούς θέσης με σχέση εργασίας  Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου  στον Δήμο Σαλαμίνας, σε εφαρμογή  τελεσίδικης  δικαστικής απόφασης. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP .

 

1.- Λήψη απόφασης που αφορά την  έγκριση της έναρξης  των διαδικασιών  για την παραχώρηση  κατά κυριότητα,   στην Ε.ΥΔ.Α.Π.  του Δημοτικού Δικτύου ύδρευσης του Δήμου Σαλαμίνας.

2.-  Έγκριση Ισολογισμού  Λήξης εκκαθάρισης  της Δημοτικής Επιχείρησης  με την επωνυμία «Δημοτική Κοινωφελής  Επιχείρηση  Σαλαμίνας ». ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP .

3.- ΄Εκφραση σύμφωνης γνώμης στην Αναμόρφωση  Προϋπολογισμού οικ. έτους 2016  του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία Α.ΚΟΙ.ΠΟ.Π. του Δήμου Σαλαμίνας. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP .

4.- Συγκρότηση  Επιτροπής με κλήρωση σε εφαρμογή του άρθρου 26 του Ν. 4024/2011 για το έργο : «Επέκταση  δικτύου  ακαθάρτων περιοχής Αγ. Νικολάου». ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP .

5.- Σύσταση  προσωρινής προσωποπαγούς θέσης με σχέση εργασίας  Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου  στον Δήμο Σαλαμίνας, σε εφαρμογή  τελεσίδικης  δικαστικής απόφασης. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP .


Privacy Statement Powered by and