Δήμος Σαλαμίνας
Small text Medium text Large text

αναζήτηση  • Δήμος Σαλαμίνας
    Δ/νση: Κ. Καραμανλή & Αμμοχώστου 1 - 18900 • τηλ: 213 2027300 • fax: 213 2027312

FAQ Downloads Sitemap Οδηγίες Χρήσης

2η Συνεδρίαση

 

1. Έγκριση συγκρότησης  συλλογικών οργάνων Διοίκησης & ορισμός μελών τους, σε εφαρμογή του άρθρου 221  του Ν. 4412/2016. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΖΙΡ.

2.  Λήψη απόφασης  για αναθεώρηση  όλων των εγκεκριμένων  πολεοδομικών μελετών. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΖΙΡ

3.  Ανάκληση όλων των αποφάσεων  Δ.Σ. που αφορούν  αποζημιώσεις  λόγω ρυμοτομίας και συναφών  διοικητικών πράξεων, των ενταγμένων σε σχέδιο Πόλης περιοχών. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΖΙΡ

 

4.  Συζήτηση και έκδοση ψηφίσματος  για την συμπαράσταση δανειοληπτών  που έχουν  λάβει  στεγαστικό  δάνειο σε ελβετικό φράγκο, για άμεση  νομοθέτηση  της υπ’ αριθμ. 334/2016  απόφασης του Πολυμελούς Πρωτοδικείου  Αθηνών,  με την οποία έγινε αποδεκτή  η συλλογική αγωγή  κατά των τραπεζών , οι οποίες χορήγησαν  δάνεια σε ελβετικό φράγκο. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ 1 . ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ 2. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ 3.

 

5. Απονομή του Χρυσού Μεταλλίου  της Πόλεως της Σαλαμίνας μετά Διπλώματος  & έγκριση της σχετικής δαπάνης. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΖΙΡ                            

 

6.  Ορισμός εκπροσώπου και του αναπληρωτή του , ως μέλη της Επιτροπής χαρακτηρισμού  των παραλιών  της περιοχής αρμοδιότητάς μας, ως πολυσύχναστες ή μη,  σύμφωνα με τις διατάξεις  του άρθρου 1 παρ. γ  του Π.Δ/τος 23/2000. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΖΙΡ

 

7.  Αντικατάσταση μέλους επιτροπής  με κλήρωση  σε εφαρμογή του άρθρου  221 του Ν. 4412/2016 για το έτος 2017. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΖΙΡ

 

8.  Έγκριση παράτασης προθεσμίας  της υπηρεσίας : Καθαρισμός παραλιών του Δήμου Σαλαμίνας. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΖΙΡ

 

9. ΄Εκφραση σύμφωνης γνώμης στην  έγκριση Προϋπολογισμού,  και  του  Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης - στοχοθεσία, του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σαλαμίνας,  οικονομικού  έτους  2017. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΖΙΡ

 

10. Αύξηση  ωρών εργασίας  της υπαλλήλου Κενανίδου  Ευγενίας , κλάδου ΥΕ Καθαριστριών  Σχολικών Μονάδων. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΖΙΡ

 

11. Ενημέρωση - συζήτηση,  σχετικά με την επιστολή  της Διαπαραταξιακής Επιτροπής. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΖΙΡ

 

12. Ανανέωση  άδειας λειτουργίας  επιχείρησης  τροφίμων & ποτών (ΚΑΝΤΙΝΑ)  του κ. ΚΑΛΗ ΑΝΤΡΕΑ στο πορθμείο της Φανερωμένης. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΖΙΡ

 

13. Διόρθωση λογαριασμών Ύδρευσης. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΖΙΡ

 

14. Διαγραφές από χρηματικούς καταλόγους. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΖΙΡ

 

1. Έγκριση συγκρότησης  συλλογικών οργάνων Διοίκησης & ορισμός μελών τους, σε εφαρμογή του άρθρου 221  του Ν. 4412/2016. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΖΙΡ.

2.  Λήψη απόφασης  για αναθεώρηση  όλων των εγκεκριμένων  πολεοδομικών μελετών. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΖΙΡ

3.  Ανάκληση όλων των αποφάσεων  Δ.Σ. που αφορούν  αποζημιώσεις  λόγω ρυμοτομίας και συναφών  διοικητικών πράξεων, των ενταγμένων σε σχέδιο Πόλης περιοχών. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΖΙΡ

 

4.  Συζήτηση και έκδοση ψηφίσματος  για την συμπαράσταση δανειοληπτών  που έχουν  λάβει  στεγαστικό  δάνειο σε ελβετικό φράγκο, για άμεση  νομοθέτηση  της υπ’ αριθμ. 334/2016  απόφασης του Πολυμελούς Πρωτοδικείου  Αθηνών,  με την οποία έγινε αποδεκτή  η συλλογική αγωγή  κατά των τραπεζών , οι οποίες χορήγησαν  δάνεια σε ελβετικό φράγκο. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ 1 . ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ 2. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ 3.

 

5. Απονομή του Χρυσού Μεταλλίου  της Πόλεως της Σαλαμίνας μετά Διπλώματος  & έγκριση της σχετικής δαπάνης. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΖΙΡ                            

 

6.  Ορισμός εκπροσώπου και του αναπληρωτή του , ως μέλη της Επιτροπής χαρακτηρισμού  των παραλιών  της περιοχής αρμοδιότητάς μας, ως πολυσύχναστες ή μη,  σύμφωνα με τις διατάξεις  του άρθρου 1 παρ. γ  του Π.Δ/τος 23/2000. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΖΙΡ

 

7.  Αντικατάσταση μέλους επιτροπής  με κλήρωση  σε εφαρμογή του άρθρου  221 του Ν. 4412/2016 για το έτος 2017. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΖΙΡ

 

8.  Έγκριση παράτασης προθεσμίας  της υπηρεσίας : Καθαρισμός παραλιών του Δήμου Σαλαμίνας. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΖΙΡ

 

9. ΄Εκφραση σύμφωνης γνώμης στην  έγκριση Προϋπολογισμού,  και  του  Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης - στοχοθεσία, του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σαλαμίνας,  οικονομικού  έτους  2017. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΖΙΡ

 

10. Αύξηση  ωρών εργασίας  της υπαλλήλου Κενανίδου  Ευγενίας , κλάδου ΥΕ Καθαριστριών  Σχολικών Μονάδων. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΖΙΡ

 

11. Ενημέρωση - συζήτηση,  σχετικά με την επιστολή  της Διαπαραταξιακής Επιτροπής. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΖΙΡ

 

12. Ανανέωση  άδειας λειτουργίας  επιχείρησης  τροφίμων & ποτών (ΚΑΝΤΙΝΑ)  του κ. ΚΑΛΗ ΑΝΤΡΕΑ στο πορθμείο της Φανερωμένης. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΖΙΡ

 

13. Διόρθωση λογαριασμών Ύδρευσης. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΖΙΡ

 

14. Διαγραφές από χρηματικούς καταλόγους. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΖΙΡ


Privacy Statement Powered by and