Δήμος Σαλαμίνας
Small text Medium text Large text

αναζήτηση  • Δήμος Σαλαμίνας
    Δ/νση: Κ. Καραμανλή & Αμμοχώστου 1 - 18900 • τηλ: 213 2027300 • fax: 213 2027312

FAQ Downloads Sitemap Οδηγίες Χρήσης

8η Συνεδρίαση

1.- Ορισμός Προέδρου  Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας  και μελών των παραγωγικών τάξεων . ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ

2.- Έγκριση της Επιτροπής οριστικής παραλαβής  με κλήρωση  σε εφαρμογή  του άρθρου 26 του Ν. 4024/2011  για το έργο : «Κατασκευή Δημοτικού  Σχολείου Σαλαμίνας  στην θέση Παλούκια», καθώς και ορισμός ενός Δημοτικού Συμβούλου και του αναπληρωματικού του. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ

3.- Καθορισμός  Σχολικής Περιφέρειας  Σχολικών μονάδων  Πρωτοβάθμιας  Εκπαίδευσης, του Δήμου Σαλαμίνας. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ

4.- Συγκρότηση  Επιτροπής Διαχείρισης  Κοινωνικού Παντοπωλείου  Δήμου Σαλαμίνας. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ

5.- Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 209/2014 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ

6.- Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 144/2014  Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ

7.- Έκφραση σύμφωνης γνώμης στην Αναμόρφωση Προϋπολογισμού  του Νομικού Προσώπου  Α.ΚΟΙ.ΠΟ.Π  Δήμου Σαλαμίνας, έτους 2017. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ

8.-  Έγκριση Απολογισμού Σχολικής  Επιτροπής Β’/θμιας  Εκπαίδευσης  Δήμου Σαλαμίνας , οικ. έτους 2016. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ

9.-  Έκφραση σύμφωνης γνώμης  στην 1η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού  οικ. έτους 2017,  του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σαλαμίνας. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ

10.- Συμπλήρωση –τροποποίηση της υπ’ αριθμ.  38/2017 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά : « Ορισμό τακτικών & αναπληρωματικών μελών του Ν.Π.Δ.Δ., με την επωνυμία :«ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ  ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ», εκλογή Προέδρου, Αντιπροέδρου και καθορισμός θητείας Δ.Σ.». ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ

11.- Συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. 47/2017 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά : «Συγκρότηση Πρωτοβάθμιου Συμβουλίου Επιθεώρησης χώρων Ψυχαγωγικών Δραστηριοτήτων για το έτος 2017». ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ

12.- Έγκριση  μελέτης  που αφορά : «Προμήθεια  ανταλλακτικών  σωλήνων ύδρευσης  για την συντήρηση  του Δημοτικού Δικτύου Ύδρευσης» και καθορισμός τρόπου δημοπράτησης.  ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ

13.- Έγκριση μελέτης  και τευχών δημοπράτησης  του έργου « Συντήρηση- επισκευή  οδοφωτισμού  επί της λεωφόρου  Αιαντείου  στην Ν. Σαλαμίνα. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ

14.- Έγκριση μελέτης που αφορά: « Προμήθεια διαφόρων Ηλεκτρολογικών  υλικών » και καθορισμός τρόπου δημοπράτησης. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ

15.- Έγκριση μελέτης που αφορά: « Προμήθεια Λαμπτήρων » και καθορισμός τρόπου δημοπράτησης. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ

16.-  Διαγραφές οφειλετών  μη ηλεκτροδοτούμενων  ακινήτων από χρηματικούς καταλόγους  Τ.Α.Π., των Δημ. Διαμερισμάτων  Αμπελακίων  Σεληνίων  & Σαλαμίνας. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ

17.-  Παράταση ημερομηνίας λήξεως χρηματικών καταλόγων. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ

18.-  Διαγραφή προσαυξήσεων  από χρηματικούς καταλόγους, σύμφωνα με το άρθρο  174 του Κώδικα. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ

19.-  Διορθώσεις Λογαριασμών ύδρευσης. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ

20.-  Διαγραφή από χρηματικούς καταλόγους. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ

21.- Διορθώσεις  χρηματικών καταλόγων που αφορούν εισφορά λόγω επέκτασης  σχεδίου πόλεως. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ

1.- Ορισμός Προέδρου  Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας  και μελών των παραγωγικών τάξεων . ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ

2.- Έγκριση της Επιτροπής οριστικής παραλαβής  με κλήρωση  σε εφαρμογή  του άρθρου 26 του Ν. 4024/2011  για το έργο : «Κατασκευή Δημοτικού  Σχολείου Σαλαμίνας  στην θέση Παλούκια», καθώς και ορισμός ενός Δημοτικού Συμβούλου και του αναπληρωματικού του. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ

3.- Καθορισμός  Σχολικής Περιφέρειας  Σχολικών μονάδων  Πρωτοβάθμιας  Εκπαίδευσης, του Δήμου Σαλαμίνας. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ

4.- Συγκρότηση  Επιτροπής Διαχείρισης  Κοινωνικού Παντοπωλείου  Δήμου Σαλαμίνας. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ

5.- Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 209/2014 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ

6.- Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 144/2014  Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ

7.- Έκφραση σύμφωνης γνώμης στην Αναμόρφωση Προϋπολογισμού  του Νομικού Προσώπου  Α.ΚΟΙ.ΠΟ.Π  Δήμου Σαλαμίνας, έτους 2017. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ

8.-  Έγκριση Απολογισμού Σχολικής  Επιτροπής Β’/θμιας  Εκπαίδευσης  Δήμου Σαλαμίνας , οικ. έτους 2016. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ

9.-  Έκφραση σύμφωνης γνώμης  στην 1η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού  οικ. έτους 2017,  του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σαλαμίνας. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ

10.- Συμπλήρωση –τροποποίηση της υπ’ αριθμ.  38/2017 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά : « Ορισμό τακτικών & αναπληρωματικών μελών του Ν.Π.Δ.Δ., με την επωνυμία :«ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ  ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ», εκλογή Προέδρου, Αντιπροέδρου και καθορισμός θητείας Δ.Σ.». ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ

11.- Συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. 47/2017 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά : «Συγκρότηση Πρωτοβάθμιου Συμβουλίου Επιθεώρησης χώρων Ψυχαγωγικών Δραστηριοτήτων για το έτος 2017». ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ

12.- Έγκριση  μελέτης  που αφορά : «Προμήθεια  ανταλλακτικών  σωλήνων ύδρευσης  για την συντήρηση  του Δημοτικού Δικτύου Ύδρευσης» και καθορισμός τρόπου δημοπράτησης.  ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ

13.- Έγκριση μελέτης  και τευχών δημοπράτησης  του έργου « Συντήρηση- επισκευή  οδοφωτισμού  επί της λεωφόρου  Αιαντείου  στην Ν. Σαλαμίνα. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ

14.- Έγκριση μελέτης που αφορά: « Προμήθεια διαφόρων Ηλεκτρολογικών  υλικών » και καθορισμός τρόπου δημοπράτησης. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ

15.- Έγκριση μελέτης που αφορά: « Προμήθεια Λαμπτήρων » και καθορισμός τρόπου δημοπράτησης. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ

16.-  Διαγραφές οφειλετών  μη ηλεκτροδοτούμενων  ακινήτων από χρηματικούς καταλόγους  Τ.Α.Π., των Δημ. Διαμερισμάτων  Αμπελακίων  Σεληνίων  & Σαλαμίνας. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ

17.-  Παράταση ημερομηνίας λήξεως χρηματικών καταλόγων. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ

18.-  Διαγραφή προσαυξήσεων  από χρηματικούς καταλόγους, σύμφωνα με το άρθρο  174 του Κώδικα. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ

19.-  Διορθώσεις Λογαριασμών ύδρευσης. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ

20.-  Διαγραφή από χρηματικούς καταλόγους. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ

21.- Διορθώσεις  χρηματικών καταλόγων που αφορούν εισφορά λόγω επέκτασης  σχεδίου πόλεως. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ


Privacy Statement Powered by and