Δήμος Σαλαμίνας
Small text Medium text Large text

αναζήτηση  • Δήμος Σαλαμίνας
    Δ/νση: Κ. Καραμανλή & Αμμοχώστου 1 - 18900 • τηλ: 213 2027300 • fax: 213 2027312

FAQ Downloads Sitemap Οδηγίες Χρήσης

12η Συνεδρίαση

 

 

1.- Aναμόρφωση  Προϋπολογισμού  Δήμου  Σαλαμίνας  οικ. έτους  2017, κατόπιν εγκρίσεώς  της, από το Παρατηρητήριο  Οικονομικής Αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ .

2.- Τροποποίηση   Τεχνικού  Προγράμματος Δήμου Σαλαμίνας, έτους 2017. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ .

3.- Τροποποίηση  του εγκεκριμένου  Σχεδίου Οικονομικής Εξυγίανσης , όπως ψηφίστηκε  με την υπ’ αριθμ.  51/2017 απόφαση του Δ.Σ. , σύμφωνα με την 1η Αναμόρφωση  του Προϋπολογισμού οικ. έτους 2017 και το Πρακτικό της 119ης Συνεδρίασης  του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ .

4.- Έγκριση μελέτης που αφορά  την Προμήθεια σκυροδέματος για τις ανάγκες του Δήμου  (ΣΑΤΑ)  και καθορισμός τρόπου δημοπράτησης.ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ .

5.- Έγκριση μελέτης που αφορά την Προμήθεια ασφάλτου  και καθορισμός τρόπου δημοπράτησης. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ .

 

 

 

1.- Aναμόρφωση  Προϋπολογισμού  Δήμου  Σαλαμίνας  οικ. έτους  2017, κατόπιν εγκρίσεώς  της, από το Παρατηρητήριο  Οικονομικής Αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ .

2.- Τροποποίηση   Τεχνικού  Προγράμματος Δήμου Σαλαμίνας, έτους 2017. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ .

3.- Τροποποίηση  του εγκεκριμένου  Σχεδίου Οικονομικής Εξυγίανσης , όπως ψηφίστηκε  με την υπ’ αριθμ.  51/2017 απόφαση του Δ.Σ. , σύμφωνα με την 1η Αναμόρφωση  του Προϋπολογισμού οικ. έτους 2017 και το Πρακτικό της 119ης Συνεδρίασης  του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ .

4.- Έγκριση μελέτης που αφορά  την Προμήθεια σκυροδέματος για τις ανάγκες του Δήμου  (ΣΑΤΑ)  και καθορισμός τρόπου δημοπράτησης.ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ .

5.- Έγκριση μελέτης που αφορά την Προμήθεια ασφάλτου  και καθορισμός τρόπου δημοπράτησης. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ .

 


Δήλωση Προστασίας Δεδομένων Powered by and