Δήμος Σαλαμίνας
Small text Medium text Large text

αναζήτηση  • Δήμος Σαλαμίνας
    Δ/νση: Κ. Καραμανλή & Αμμοχώστου 1 - 18900 • τηλ: 213 2027300 • fax: 213 2027312

FAQ Downloads Sitemap Οδηγίες Χρήσης

24η Συνεδρίαση

1.-΄Εγκριση υποχρεωτικής αναμόρφωσης του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης του Δήμου Σαλαμίνας  & των Ν.Π.Δ.Δ.  οικ. Έτους 2018. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP

2.- Αναμόρφωση  Προϋπολογισμού  Δήμου  Σαλαμίνας οικ. Έτους 2018 κατόπιν εγκρίσεώς της, από το  Παρατηρητήριο  Οικ. Αυτοτέλειας  των Ο.Τ.Α.  ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP

3.- Μη  άσκηση ενδίκων μέσων  έναντι της 50/2018 απόφασης  του Ειρηνοδικείου Σαλαμίνας. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP

4.- Καθορισμός αμοιβής  της Δικηγορικής Εταιρείας  στην οποία ανατέθηκε ο δικαστικός χειρισμός  ενώπιον  του ΣΤε της υπόθεσης  που αφορά  την ίδρυση πλωτής  μονάδας μυδοκαλλιέργειας  στην Ψιλή Άμμο. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP

5.- Έκθεση Εσόδων – Εξόδων  Α’ τριμήνου  έτους 2018. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP                                                        

6.- Έκθεση Εσόδων –Εξόδων  Β’ τριμήνου  έτους 2018. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP

7.-΄Εκφραση σύμφωνης γνώμης στην 2η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σαλαμίνας οικ. Έτους 2018.  ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP

8.- Έκφραση γνώμης που αφορά  την εξαίρεση  αιγιαλών  από διαδικασίες  που αφορούν  απλή χρήση τους  και βρίσκονται  στα όρια  του Δήμου μας. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP

9.-  Έγκριση  αιτήματος  καταβολής Έκτακτης Επιχορήγησης  του Ν.Π.Δ.Δ. Α.ΚΟΙ.ΠΟ.Π από το  Δήμο Σαλαμίνας, λόγω της  ελλιπούς  μεταβίβασης  των ειδικευμένων ποσών που αφορούν την καταβολή  του εφάπαξ βοηθήματος  του Ν. 103/75 στους συνταξιοδοτηθέντες  υπαλλήλους του. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP

10.- Έκφραση σύμφωνης γνώμης  στην Αναμόρφωση Προϋπολογισμού έτους 2018  του Ν.Π.Δ.Δ. ΑΚΟΙ.ΠΟ.Π Δήμου Σαλαμίνας.

ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP                      

 

11.- Κατάθεση πάγιας προκαταβολής  σε λογαριασμό  του Δήμου  και ορισμός υπευθύνου κίνησης λογαριασμού.

ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP

 

12- Έγκριση μελέτης  που αφορά: Ανάπλαση  ιστορικού κέντρου (ΣΑΤΑ) και καθορισμός τρόπου δημοπράτησης.

ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP

 

13.- Έγκριση   παράτασης  προθεσμίας  του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ – ΣΗΜΑΝΣΗ         ΕΠΙΣΚΕΥΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ».

ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP

14.- Έγκριση παράτασης προθεσμίας  του έργου : Ανάπλαση ιστορικού κέντρου  Δήμου Σαλαμίνας . ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP

 

15.- Έγκριση μελέτης  προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων  για  το έργο  Κατασκευή δικτύων  αποχέτευσης  στους οικισμούς  Αμπελάκια  & Σελήνια  του Δήμου Σαλαμίνας. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP

 

16.- Γνωμοδότηση  για την παραχώρηση  του δικαιώματος  απλής  χρήσης  αιγιαλού παραλίας  και θαλάσσιου χώρου  για την εκτέλεση  του έργου : κατασκευή  υποθαλάσσιου  αγωγού  σύνδεσης  της νήσου Αίγινας με την ΕΥΔΑΠ. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP

 

17.- Έγκριση μελέτης που αφορά την κατασκευή  διαβάσεων  πεζών  στην οδό Αγγ. Σικελιανού, της Δ.Κ. Αιαντείου .

ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP

 

18.-Έγκριση μελέτης προσωρινών κυκλοφοριακών  ρυθμίσεων  για αποκλεισμό  τμήματος  της οδού  Ζωοδόχου  Πηγής (έμπροσθεν  πλατείας Μακεδονίας ) τμήμα Χαριλάου Τρικούπη (Ερεχθείου )  έως Σπ. Αγαθού  για το έργο : κατασκευή συλλεκτηρίων ομβρίων  στην περιοχή  Σαλαμίνας  της νήσου Σαλαμίνας, ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP

 

19.-Έγκριση απαγόρευσης  εισόδου  σε οδούς στην περιοχή ΝΑΤΟ  του Δήμου  Σαλαμίνας. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP

 

20.- Έγκριση  ή μη  στην προσωρινή έγκριση εισόδου – εξόδου οχημάτων  στην οδό Ζωοδόχου Πηγής  , κατόπιν αιτήματος  της εταιρείας «Χρήστος Βελούδης –Ελένη Τζάνου Ο.Ε. ». ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP

 

 

21.- Εκδίκαση  ένστασης κατά της 102/2018 απόφασης του Δημ. Συμβουλίου  Σαλαμίνας που ενέκρινε την τροποποίηση  του εγκεκριμένου  ρυμοτομικού σχεδίου  με τον καθορισμό  της οριακής  οδού Καραϊσκάκη  έναντι του Ο.Τ. 27 με ρυμοτομική γραμμή  σε απόσταση 9,5 μέτρων  στην περιοχή ΠΟΥΝΤΑ –ΣΕΛΗΝΙΩΝ  του Δήμου Σαλαμίνας. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP

 

22.- ‘Εγκριση ή μη  της παράτασης ωραρίου  λειτουργίας μουσικής  για το ΚΥΕ «Επιχείρηση μαζικής εστίασης  παρασκευής και διάθεσης  πρόχειρου γεύματος  και επιχείρηση  λιανικής διάθεσης  τροφίμων  και ποτών ιδιοκτησίας  Δημητράκη Ραφαήλ,  & ΣΙΑ  Ο.Ε.  που λειτουργεί  επί της Αγίου Μηνά  & Ναυάρχου Αυγέρη  στην Σαλαμίνα.
ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP

 

23.- Έγκριση  ανάκλησης  ή μη της λειτουργίας ΚΥΕ  Επιχείρηση  Λιανικής  διάθεσης τροφίμων  & ποτών  ιδιοκτησίας Τραυλού Ευστράτιου  που λειτουργεί  επί της  οδού Μπουμπουλίνας  & θεμιστοκλέους  στο Αιάντειο.
ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP

 

24.- Έγκριση  ανάκλησης ή μη  της λειτουργίας ΚΥΕ Επιχείρηση Πρατήριο Γάλακτος  και ειδών Ζαχαροπλαστικής , ιδιοκτησίας Ιατρού Άννα –  Μαρίας που λειτουργεί  επί της Ελευθ. Βενιζέλου  168Α  στα Αμπελάκια. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP

 

25.- Αποδοχή παραίτησης  του κ. Κοτσέλη  Γεωργίου  από  τακτικό  μέλους  του   Διοικητικού Συμβουλίου του  Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου  Σαλαμίνας  και ορισμός νέου μέλους.ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP

26.- Μεταφορά  της Λαϊκής Αγοράς  της Δημ. Ενότητας Σεληνίων.ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP

 

27.- Πρόταση  Διακανονισμού   Ληξιπρόθεσμης  οφειλής. 

 

28.- Διαγραφή  βεβαιωμένων οφειλών.ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP

 

29.- Διαγραφή  από χρηματικούς καταλόγους λόγω πολεοδομικών προστίμων.ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP

 

30.- Διαγραφή  από χρηματικούς καταλόγους.ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP

 

31.- Διαγραφές οφειλετών  μη ηλεκτροδοτουμένων ακινήτων  από χρηματικούς καταλόγους ΤΑΠ  των Δημ. Διαμερισμάτων  Αμπελακίων, Σεληνίων  και Σαλαμίνας.ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP

 

32.- Διορθώσεις Λογαριασμών Ύδρευσης. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP

 

 

1.-΄Εγκριση υποχρεωτικής αναμόρφωσης του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης του Δήμου Σαλαμίνας  & των Ν.Π.Δ.Δ.  οικ. Έτους 2018. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP

2.- Αναμόρφωση  Προϋπολογισμού  Δήμου  Σαλαμίνας οικ. Έτους 2018 κατόπιν εγκρίσεώς της, από το  Παρατηρητήριο  Οικ. Αυτοτέλειας  των Ο.Τ.Α.  ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP

3.- Μη  άσκηση ενδίκων μέσων  έναντι της 50/2018 απόφασης  του Ειρηνοδικείου Σαλαμίνας. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP

4.- Καθορισμός αμοιβής  της Δικηγορικής Εταιρείας  στην οποία ανατέθηκε ο δικαστικός χειρισμός  ενώπιον  του ΣΤε της υπόθεσης  που αφορά  την ίδρυση πλωτής  μονάδας μυδοκαλλιέργειας  στην Ψιλή Άμμο. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP

5.- Έκθεση Εσόδων – Εξόδων  Α’ τριμήνου  έτους 2018. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP                                                        

6.- Έκθεση Εσόδων –Εξόδων  Β’ τριμήνου  έτους 2018. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP

7.-΄Εκφραση σύμφωνης γνώμης στην 2η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σαλαμίνας οικ. Έτους 2018.  ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP

8.- Έκφραση γνώμης που αφορά  την εξαίρεση  αιγιαλών  από διαδικασίες  που αφορούν  απλή χρήση τους  και βρίσκονται  στα όρια  του Δήμου μας. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP

9.-  Έγκριση  αιτήματος  καταβολής Έκτακτης Επιχορήγησης  του Ν.Π.Δ.Δ. Α.ΚΟΙ.ΠΟ.Π από το  Δήμο Σαλαμίνας, λόγω της  ελλιπούς  μεταβίβασης  των ειδικευμένων ποσών που αφορούν την καταβολή  του εφάπαξ βοηθήματος  του Ν. 103/75 στους συνταξιοδοτηθέντες  υπαλλήλους του. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP

10.- Έκφραση σύμφωνης γνώμης  στην Αναμόρφωση Προϋπολογισμού έτους 2018  του Ν.Π.Δ.Δ. ΑΚΟΙ.ΠΟ.Π Δήμου Σαλαμίνας.

ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP                      

 

11.- Κατάθεση πάγιας προκαταβολής  σε λογαριασμό  του Δήμου  και ορισμός υπευθύνου κίνησης λογαριασμού.

ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP

 

12- Έγκριση μελέτης  που αφορά: Ανάπλαση  ιστορικού κέντρου (ΣΑΤΑ) και καθορισμός τρόπου δημοπράτησης.

ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP

 

13.- Έγκριση   παράτασης  προθεσμίας  του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ – ΣΗΜΑΝΣΗ         ΕΠΙΣΚΕΥΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ».

ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP

14.- Έγκριση παράτασης προθεσμίας  του έργου : Ανάπλαση ιστορικού κέντρου  Δήμου Σαλαμίνας . ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP

 

15.- Έγκριση μελέτης  προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων  για  το έργο  Κατασκευή δικτύων  αποχέτευσης  στους οικισμούς  Αμπελάκια  & Σελήνια  του Δήμου Σαλαμίνας. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP

 

16.- Γνωμοδότηση  για την παραχώρηση  του δικαιώματος  απλής  χρήσης  αιγιαλού παραλίας  και θαλάσσιου χώρου  για την εκτέλεση  του έργου : κατασκευή  υποθαλάσσιου  αγωγού  σύνδεσης  της νήσου Αίγινας με την ΕΥΔΑΠ. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP

 

17.- Έγκριση μελέτης που αφορά την κατασκευή  διαβάσεων  πεζών  στην οδό Αγγ. Σικελιανού, της Δ.Κ. Αιαντείου .

ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP

 

18.-Έγκριση μελέτης προσωρινών κυκλοφοριακών  ρυθμίσεων  για αποκλεισμό  τμήματος  της οδού  Ζωοδόχου  Πηγής (έμπροσθεν  πλατείας Μακεδονίας ) τμήμα Χαριλάου Τρικούπη (Ερεχθείου )  έως Σπ. Αγαθού  για το έργο : κατασκευή συλλεκτηρίων ομβρίων  στην περιοχή  Σαλαμίνας  της νήσου Σαλαμίνας, ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP

 

19.-Έγκριση απαγόρευσης  εισόδου  σε οδούς στην περιοχή ΝΑΤΟ  του Δήμου  Σαλαμίνας. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP

 

20.- Έγκριση  ή μη  στην προσωρινή έγκριση εισόδου – εξόδου οχημάτων  στην οδό Ζωοδόχου Πηγής  , κατόπιν αιτήματος  της εταιρείας «Χρήστος Βελούδης –Ελένη Τζάνου Ο.Ε. ». ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP

 

 

21.- Εκδίκαση  ένστασης κατά της 102/2018 απόφασης του Δημ. Συμβουλίου  Σαλαμίνας που ενέκρινε την τροποποίηση  του εγκεκριμένου  ρυμοτομικού σχεδίου  με τον καθορισμό  της οριακής  οδού Καραϊσκάκη  έναντι του Ο.Τ. 27 με ρυμοτομική γραμμή  σε απόσταση 9,5 μέτρων  στην περιοχή ΠΟΥΝΤΑ –ΣΕΛΗΝΙΩΝ  του Δήμου Σαλαμίνας. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP

 

22.- ‘Εγκριση ή μη  της παράτασης ωραρίου  λειτουργίας μουσικής  για το ΚΥΕ «Επιχείρηση μαζικής εστίασης  παρασκευής και διάθεσης  πρόχειρου γεύματος  και επιχείρηση  λιανικής διάθεσης  τροφίμων  και ποτών ιδιοκτησίας  Δημητράκη Ραφαήλ,  & ΣΙΑ  Ο.Ε.  που λειτουργεί  επί της Αγίου Μηνά  & Ναυάρχου Αυγέρη  στην Σαλαμίνα.
ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP

 

23.- Έγκριση  ανάκλησης  ή μη της λειτουργίας ΚΥΕ  Επιχείρηση  Λιανικής  διάθεσης τροφίμων  & ποτών  ιδιοκτησίας Τραυλού Ευστράτιου  που λειτουργεί  επί της  οδού Μπουμπουλίνας  & θεμιστοκλέους  στο Αιάντειο.
ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP

 

24.- Έγκριση  ανάκλησης ή μη  της λειτουργίας ΚΥΕ Επιχείρηση Πρατήριο Γάλακτος  και ειδών Ζαχαροπλαστικής , ιδιοκτησίας Ιατρού Άννα –  Μαρίας που λειτουργεί  επί της Ελευθ. Βενιζέλου  168Α  στα Αμπελάκια. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP

 

25.- Αποδοχή παραίτησης  του κ. Κοτσέλη  Γεωργίου  από  τακτικό  μέλους  του   Διοικητικού Συμβουλίου του  Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου  Σαλαμίνας  και ορισμός νέου μέλους.ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP

26.- Μεταφορά  της Λαϊκής Αγοράς  της Δημ. Ενότητας Σεληνίων.ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP

 

27.- Πρόταση  Διακανονισμού   Ληξιπρόθεσμης  οφειλής. 

 

28.- Διαγραφή  βεβαιωμένων οφειλών.ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP

 

29.- Διαγραφή  από χρηματικούς καταλόγους λόγω πολεοδομικών προστίμων.ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP

 

30.- Διαγραφή  από χρηματικούς καταλόγους.ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP

 

31.- Διαγραφές οφειλετών  μη ηλεκτροδοτουμένων ακινήτων  από χρηματικούς καταλόγους ΤΑΠ  των Δημ. Διαμερισμάτων  Αμπελακίων, Σεληνίων  και Σαλαμίνας.ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP

 

32.- Διορθώσεις Λογαριασμών Ύδρευσης. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP

 

 


Δήλωση Προστασίας Δεδομένων Powered by and