Δήμος Σαλαμίνας
Small text Medium text Large text

αναζήτηση  • Δήμος Σαλαμίνας
    Δ/νση: Κ. Καραμανλή & Αμμοχώστου 1 - 18900 • τηλ: 213 2027300 • fax: 213 2027312

FAQ Downloads Sitemap Οδηγίες Χρήσης

29η Συνεδρίαση

1. Υλοτομία Δενδρων  ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP.

2. Προϊπολογισμός του Α.ΚΟΙ.ΠΟ.Π  ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP.

3. Επισκευή Συντήρηση Σχολικών Κτιρίων και Αύλειων Χώρων ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP.

4. Διαγραφή από Χρηματικούς Καταλόγους  ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP.

5. Διαγραφή από Χρηματικούς Καταλόγους Λόγω Πολεοδομικών Προστίμων ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP.

6. Διαγραφή Προσαυξίσεων από Χρηματικούς Καταλόγους Σύμφωνα με το Άρθρο 174 του Κώδικα ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP.

7. Διορθώσεις Λογαριασμών Ύδρευσης ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP.

8. Συγκρότηση Επιτροπών έτους 2019 ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP.

1. Υλοτομία Δενδρων  ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP.

2. Προϊπολογισμός του Α.ΚΟΙ.ΠΟ.Π  ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP.

3. Επισκευή Συντήρηση Σχολικών Κτιρίων και Αύλειων Χώρων ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP.

4. Διαγραφή από Χρηματικούς Καταλόγους  ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP.

5. Διαγραφή από Χρηματικούς Καταλόγους Λόγω Πολεοδομικών Προστίμων ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP.

6. Διαγραφή Προσαυξίσεων από Χρηματικούς Καταλόγους Σύμφωνα με το Άρθρο 174 του Κώδικα ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP.

7. Διορθώσεις Λογαριασμών Ύδρευσης ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP.

8. Συγκρότηση Επιτροπών έτους 2019 ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP.


Δήλωση Προστασίας Δεδομένων Powered by and