Δήμος Σαλαμίνας
Small text Medium text Large text

αναζήτηση  • Δήμος Σαλαμίνας
    Δ/νση: Κ. Καραμανλή & Αμμοχώστου 1 - 18900 • τηλ: 213 2027300 • fax: 213 2027312

FAQ Downloads Sitemap Οδηγίες Χρήσης

11η Συνεδρίαση

«Παράταση   της συνολικής προθεσμίας  κατασκευής του έργου :       «Κατασκευή  Δικτύων  αποχέτευσης  στους οικισμούς  Αμπελάκια  και Σελήνια του Δήμου Σαλαμίνας » συμβατικού  προϋπολογισμού  μελέτης 8.993.757,88€(πλέον Φ.Π.Α), αναδόχου ΤΟΜΗ  ΑΒΕΤΕ». ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP

«Παράταση   της συνολικής προθεσμίας  κατασκευής του έργου :       «Κατασκευή  Δικτύων  αποχέτευσης  στους οικισμούς  Αμπελάκια  και Σελήνια του Δήμου Σαλαμίνας » συμβατικού  προϋπολογισμού  μελέτης 8.993.757,88€(πλέον Φ.Π.Α), αναδόχου ΤΟΜΗ  ΑΒΕΤΕ». ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP


Privacy Statement Powered by and