Γενικός Γραμματέας

ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΜΠΑΚΟΥΡΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

Γεννήθηκε το 1967 στην Αθήνα. Είναι παντρεμένος και έχει 2 κόρες δίδυμες (18 χρονών) φοιτήτριες σε Πανεπιστήμια της Ελλάδας.
Είναι Εφοριακός υπάλληλος της Α.Α.Δ.Ε. – Οικονομολόγος.
Είναι σήμερα Υποψήφιος Διδάκτωρ με Θέμα Διατριβής «Ο Εξωτερικός Φορολογικός Έλεγχος στους Ο.Τ.Α.».
Είναι κάτοχος Μεταπτυχιακού από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου στον τομέα της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και επίσης κάτοχος Μεταπτυχιακού στη Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων από το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο με θέμα διπλωματικής «Ιαματικός και Καταδυτικός Τουρισμός ως τομέας ανάπτυξης των Ο.Τ.Α.».
Είναι πτυχιούχος Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών (Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο).
Πρόσφατα, τοποθετήθηκε Τακτικό Μέλος στο Δ.Σ. του Ελληνικού Κέντρου Ψυχικής Υγείας και Ερευνών (Ε.Κ.Ε.Ψ.Υ.Ε) με απόφαση του Υπουργείου Υγείας.
Ήταν Αντιπρόεδρος Δ.Σ. του Γενικού Νοσοκομείου “ΠΑΜΜΑΚΑΡΙΣΤΟΣ” από τον Απρίλιο 2014 έως τον Ιούλιο 2016.
Είναι ενεργό Μέλος της Επιτροπής Οικονομολόγων Δημοσίου Τομέα του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος και του Κέντρου Έρευνας για την Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Κε.Η.Δ.