Διαγωνισμός: «Αποκομιδή Μπαζών & Ογκωδών από Κοινόχρηστους Χώρους 2020»