Τηλεφωνικός Κατάλογος / Emails Υπηρεσιών Δήμου

ΤΗΛΕΦΩΝΑ/EMAILS ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ – ΤΜΗΜΑΤΩΝ – ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

ΤΜΗΜΑ EMAIL ΤΗΛΕΦΩΝΑ
ΔΗΜΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ mail@0165.syzefxis.gov.gr 2132027300
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΑΡΧΟΥ  mayor@salamina.gov.gr 2132027400-409
(FAX: 2132027414 – 2132027410)
ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 2132027412  2132027428
ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡXΟΥ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 2132027382 2132027393
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΥ ΠΑΡΑ ΤΩ ΔΗΜΑΡΧΟ ΔΗΜ. ΣΥΜΒ. 2132027398
ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 2132027377
2132027510
Δ/ΝΤΡΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ kyds@0165.syzefxis.gov.gr 2132027580
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ 2132027581
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ 2132027582
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ 2104652919 2132027583
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 2132027398
ΝΟΜΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 2132027558
2132027556
2132027379  2132027566
2132027510
(FAX:2132027566-2132027557)
ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ apofaseis_epitropi@0165.syzefxis.gov.gr 2132027360
2132027359
2132027358
(FAX:2132027313)
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ proedrosds@0165.syzefxis.gov.gr 2132027363
ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟ lixiarxeio@0165.syzefxis.gov.gr 2132027309
2132027315 2132027327
ΔΗΜΟΤΟΛΟΓΙΟ dimotologio@0165.syzefxis.gov.gr 2132027310
2132027311
2132027338
(FAX : 2132027312)
ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ protokolo@0165.syzefxis.gov.gr 2132027416 2132027417
ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 2132027368
(FAX: 2132027369)
TMHMA ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ (ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ) 2132027373
ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ dds@0165.syzefxis.gov.gr 2132027374
2132027375
2132027376
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 2132027390
(FAX: 2132027389)
ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 2132027381  (FAX: 2132027378)
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ texniki@0165.syzefxis.gov.gr 2132027387
ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ topo@0165.syzefxis.gov.gr 2132027384-386
ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 2132027380
2132027382
ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 2132027388-389
2132027391
2132027481
ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ (ΒΛΑΒΕΣ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ) 2132027301 2132027429
ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ilektrofotismos@0165.syzefxis.gov.gr 2132027422
2132027306
ΑΠΟΘΗΚΗ ΔΗΜΟΥ apothiki@0165.syzefxis.gov.gr 2132027473 2132027472
ΑΜΑΞΟΣΤΑΣΙΟ do@dsalaminas.gr

kp@dsalaminas.gr

2104652593 2132027470 2132027471
ΤΜΗΜΑ Τ.Π.Ε mail@0165.syzefxis.gov.gr 2132027364
2132027365
2132027366
2132027367
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ dp@dsalaminas.gr – periballon@0165.syzefxis.gov.gr 2132027445
2132027392 2132027446
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ oikonomiki@0165.syzefxis.gov.gr 2132027352 2132027329
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ logistirio@0165.syzefxis.gov.gr 2132027331 2132027330
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ  ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΔΩΝ esoda@0165.syzefxis.gov.gr income@salamina.gov.gr 2132027346
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΔΩΝ (Τ.Α.Π -2% κ.λ.π) 2132027344-5-6
ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Άδειες καταστημάτων κ.λ.π) topiki_oik_anaptixi@0165.syzefxis.gov.gr 2132027571 2132027559 2132027562
ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ mistodosia@0165.syzefxis.gov.gr 2132027333 2132027334
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ tameio@0165.syzefxis.gov.gr 2132027337
ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 2132027339
2132027340
2132027341
2132027342
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ  ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΗΣ promithies@0165.syzefxis.gov.gr promithies1@0165.syzefxis.gov.gr 2132027335
2132027426
2132027425
Α.ΚΟΙ.ΠΟ.Π akoipop@0165.syzefxis.gov.gr 2132060525
2132060504
2132060514
2132060511
(FAX: 2132060531)
ΚΥΛΙΚΕΙΟ 2132027349
Κ.Ε.Π ΔΗΜΟΥ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ d.salaminas@kep.gov.gr 2132008400-403-408
(FAX: 2132008444)
Δ/ΝΤΗΣ Κ.Ε.Π 2132008401
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ Κ.Ε.Π. 2132008402
Δ.Κ. ΑΙΑΝΤΕΙΟΥ aianteio@0165.syzefxis.gov.gr 2104663900
(FAX: 2104660508)
Α΄ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ 2104651374
Β΄ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ 2104655476
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ-ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ museum@0165.syzefxis.gov.gr 2132027316 2132027423
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΟΜΗΣΗΣ tpolsal1@gmail.com 2132122701-703-710-712-707-705