Ανακοινώσεις Διεύθυνσης Καθαριότητας, Περιβάλλοντος & Πρασίνου