Χρήσιμα Τηλέφωνα

ΔΗΜΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ 2132027300
ΕΥΔΑΠ 210-4657511
Γ.Ε.Φ. ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ 210-4641023
210-4644108
ΔΗΜ. ΔΙΑΜ. ΑΙΑΝΤΕΙΟΥ 210-4662310
ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΑΚΙΩΝ 2132060500
ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ 210-4651100
ΤΡΟΧΑΙΑ ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ 210-4644035
ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΑΜΠΕΛΑΚΙΩΝ 210-4672438
ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟ ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ 210-4677277
ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ 210-4419441
ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ 210-4611311-7
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ 210-4685199
ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ 210-4671249
ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ

2104651711
2104650150
210-4653435
ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΑΒ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟ 210-4653888
ΤΑΞΙ ΣΕΛΗΝΙΑ (ΠΑΡΑΛΙΑ)
ΤΑΞΙ ΠΛΑΤΕΙΑ ΜΠΟΣΚΟΥ
ΤΑΞΙ ΚΑΡΑΒΑΚΙΑ (ΠΑΛΟΥΚΙΑ)
ΤΑΞΙ ΑΜΠΕΛΑΚΙΑ
210-4674319
210-4651580
210-4674743
210-4672292
ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ 210-4658622
ΚΤΕΛ 210-4671333
ΦΕΡΥ ΜΠΟΟΥΤ 210-4671494
ΠΟΡΘΜΕΙΑ 210-4677293
210-4674720
210-4413178
ΔΕΗ 210-4651119
Κ.Α.Π.Η ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ 2167005097
Κ.Α.Π.Η ΑΜΠΕΛΑKΙΩΝ 2167005098
Κ.Α.Π.Η ΑΙΑΝΤΕΙΟΥ 2167004284
ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ 210-4654180
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ 210-4653572
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ και ΦΙΛΩΝ Α.μ.Ε.Α ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ 210-4640728 (και FAX)
(email: ameasalaminas1992@gmail.com)

 

ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΣΧΟΛΕΙΩΝ – ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ

ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ

Τηλέφωνα – Emails Υπηρεσιών και Ν.Π.Δ.Δ. Δήμου Σαλαμίνας

ΥΠΗΡΕΣΙΑ E-MAIL ΤΗΛΕΦΩΝΑ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

mayor@salamina.gov.gr

2132027412

ΙΔΙΑΙΤΕΡΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

2132027383

ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ gsecretary@salamina.gov.gr
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ – ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
Τμηματάρχης: κ. Ανούστη Αφροδίτη
quality@salamina.gov.gr

2132027412

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
Διευθύντρια: κα. Πλουμίδη Παναγιώτα
adminhr@salamina.gov.gr

2132027368

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ & ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
Τμηματάρχης: κ. Κουλουριώτης Ζαχαρίας

transparency@salamina.gov.gr

2132027375

ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
Τμηματάρχης: κα. Μιχαλάκη Ζωή

hr@salamina.gov.gr

2132027373

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Τμηματάρχης: κα. Σοφρά Ελένη
citycouncil@salamina.gov.gr

2132027360

ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟΥ ΔΗΜΟΤΟΛΟΓΙΟ
Τμηματάρχης: κα. Πασσαλοπούλου Μαρία
register@salamina.gov.gr

2132027315
2132027309

ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ & ΑΡΧΕΙΟΥ
Τμηματάρχης: κα. Παπασωτηρίου Ελευθερία

protocol@salamina.gov.gr

2132027416
2132027417

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Διευθυντής: κ. Δουμένης Ισίδωρος

finance@salamina.gov.gr

2132027352
2132027329

ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
Τμηματάρχης: κα. Σωτηριάδου Καλλιόπη

accounting@salamina.gov.gr

2132027330

ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΔΩΝ
Τμηματάρχης: κα. Νικολαϊδου Δέσποινα

income@salamina.gov.gr

2132027346
2132027345
2132027344

ΤΜΗΜΑ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
Τμηματάρχης: κα. Βενετσάνου Ελευθερία

cashier@salamina.gov.gr

2132027337
2132027340

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ
Τμηματάρχης: κα. Μαλτέζου Μαριάνθη
supplies@salamina.gov.gr

2132027336
2132027426

ΤΜΗΜΑ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ
Τμηματάρχης: κ. Βασιλείου Ευάγγελος

payroll@salamina.gov.gr

2132027333

ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Τμηματάρχης: κα. Παπαγγελή Ελένη
ecodev@salamina.gov.gr

2132027571
2132024561

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Διευθυντής: κ. Κριτσίκης Νικόλαος
technical@salamina.gov.gr

2132027387
2132027381
2132027390

ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟΥ & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
Τμηματάρχης: κα. Βιλλιώτη Βασιλική

engineers@salamina.gov.gr

2132027388

ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΕΡΓΑΣΙΩΝ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Τμηματάρχης: κ. Περδικούρης Αριστείδης

projects@salamina.gov.gr

2132027391

ΤΜΗΜΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΕΠΙΒΛΕΨΕΩΝ & ΠΑΙΔΙΚΩΝ
Τμηματάρχης: κ. Ιωαννίδης Νικόλαος

constructions@salamina.gov.gr

2132027481

ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ – ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ & ΚΤΗΡΙΩΝ
Τμηματάρχης: κ. Σιγάλας Μιχαήλ
lights@salamina.gov.gr

2132027422

ΤΜΗΜΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ, ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
Τμηματάρχης: κ. Δημητράκης Γεώργιος

landworks@salamina.gov.gr

2132027386
2132027385

ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Τμηματάρχης: κ. Μέξη Ελένη

it@salamina.gov.gr

2132027364
2132027365

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΕΝΤΡΩΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ (Κ.Ε.Π.)
ΤΜΗΜΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ
Τμηματάρχης: κα. Μπούτση Βασιλική
d.salaminas@kep.gov.gr

2132008400

ΤΜΗΜΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗΣ
Τμηματάρχης: κ. Καμπούρης Νικόλαος
d.ampelakion@kep.gov.gr

2132060505

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ
Διευθυντής: κ. Πόταρης Παναγιώτης

urban@salamina.gov.gr

2132122701

ΤΜΗΜΑ ΕΚΔΟΣΗΣ/ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΑΔΕΙΩΝ
Τμηματάρχης: κα. Αποστολάκη Χριστίνα
permits@salamina.gov.gr

2132122702

ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ
Τμηματάρχης: κα. Καραδημητρίου Σεβαστή

topograph@salamina.gov.gr

2132122705

ΤΜΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
Τμηματάρχης: κ. Κωστόπουλος Σπυρίδων
builds@salamina.gov.gr

2132122709

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΠΡΑΣΙΝΟΥ & ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
Διευθυντής: κ. Βαφειαδάκης Σταμάτιος

env@salamina.gov.gr

2132027392

ΤΜΗΜΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ
Τμηματάρχης: κ. Σοφρά Σοφία
green@salamina.gov.gr

2132027445

ΤΜΗΜΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ
Τμηματάρχης: κ. Μπούτσης Αντώνιος

recycle@salamina.gov.gr

2132027445

ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
Τμηματάρχης: κ. Γεωργαλάς Κυριάκος

vehicles@salamina.gov.gr

2104652593

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
Διευθύντρια: κα. Λέκκα Ευαγγελία
social@salamina.gov.gr

2132027580

ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΦΥΛΛΩΝ
Τμηματάρχης: κα. Μπούτση Ευφροσύνη

equality@salamina.gov.gr

2132027581

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ
Τμηματάρχης: κα. Μιχάλαρου Αγγελική

sanitary@salamina.gov.gr

2104652919

ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
Τμηματάρχης: κα. Βιρβίλη Ελένη

culture@salamina.gov.gr

2132027582

ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

legal@salamina.gov.gr

2132027556
2132027558
2132027379
2132027510

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ & ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

press@salamina.gov.gr

2132027300

 

Τηλέφωνα Πληροφοριών

Πληροφορίες Οργανισμού Τηλεπικοινωνιών: 11888
Ελληνική Μετεωρολογική Υπηρεσία: 14944
Ώρα Ελλάδος: 14844
Πληροφορίες Διεθνών Κλήσεων: 139

 

Τηλέφωνα Ανάγκης

Άμεση Δράση: 100
Πυροσβεστική: 199
Ελληνική Αστυνομία (τηλεφωνικό κέντρο Αθήνας): 1033
Υπουργείο Δημόσιας Τάξης: 210 6977000 & www.ydt.gr
Τουριστική Αστυνομία: 171 & 210 6977386
Αστυνομία Αεροδρομίου: 210 3536919
Τροχαία Αθήνας: 210 5230111

 

Οδική Βοήθεια

ΕΛΠΑ: 10400
Τροχαία Αθηνών: 210 5230111

 

Ιατρική Περίθαλψη

Κέντρο Άμεσης Βοήθειας: 166
Κέντρο Δηλητηριάσεων: 210 7793777
Γραμμή AIDS: 210 7222222
Εφημερεύοντα Νοσοκομεία – Κλινικές ΙΚΑ: 14944
Εφημερεύοντα Φαρμακεία: 14944

 

Πληροφορίες Μέσων Μαζικής Μεταφοράς

Δρομολόγια Αστικών Λεωφορείων 185 & www.oasa.gr
Δρομολόγια Πλοίων: 14944
Αττικό Μετρό: 210 5194001 & www.ametro.gr
Προαστιακός Σιδηρόδρομος: 210 5272000 & www.proastiakos.gr
Τραμ Αθήνας: 210 9978000 & www.tramsa.gr
Ηλεκτρικός Σιδηρόδρομος: 210 3248311, 1440 & www.isap.gr
Οργανισμός Σιδηροδρόμων Ελλάδος (ΟΣΕ): 210 5297777 & www.ose.gr
Σταθμοί Υπεραστικών Λεωφορείων: 210 5124910, 1440 & www.ktel.org