Τετάρτη, 28 Οκτωβρίου, 2020

antrew
48 ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ0 ΣΧΟΛΙΑ

Διαγωνισμός: Εκπόνηση μελετών και υλοποίηση μέτρων και μέσων πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες της χώρας (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ)

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Διαγωνισμός: Επισκευή – Συντήρηση Δικτύου Vacuum

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΜΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ

26η Συνεδρίαση

1.- Συμμετοχή  του Δήμου στην  Πρόσκληση  του Ε.Π. « Αττική » με κωδικό πρόσκλησης ΑΤΤ 088 και τίτλο « Παρεμβάσεις βελτίωσης  της ενεργειακής αποδοτικότητας ...