Παρασκευή, 5 Μαρτίου, 2021

Κατηγορίες Άρθρων Εισηγήσεις Συνεδριάσεων Εισηγήσεις Συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου
Print Friendly, PDF & Email
Κατηγορία: Εισηγήσεις Συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου

3η Ειδική Συνεδρίαση

1.- Α:  Ψήφιση  Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021, σύμφωνα με το υπ΄αριθμ. 1399/15-01-2021 έγγραφο του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α., την υπ΄αριθμ.  46735/23-07-2020 κοινή  απόφαση...

2η Συνεδρίαση

1.- Συζήτηση  του θέματος που αφορά «τις κατά συρροή απευθείας αναθέσεις που επέλεξε ο Πρόεδρος του Δ.Λ.Τ. Σαλαμίνας για την απορρόφηση των κονδυλίων ένταξης...

1η Συνεδρίαση

1.- ΄Εγκριση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Σαλαμίνας 2021. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP -Καθορισμός τελών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού για το έτος 2021 . ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP 3.-Επιβολή...

30η Συνεδρίαση

1.- Έκφραση γνώμης  σχετικά με την  μετατόπιση  και επέκταση  Πλωτής μονάδας  Εκτροφής Θαλασσίων  μεσογειακών ιχθύων  και εκσυγχρονισμό των πλωτών εγκαταστάσεων, υποκατηγορία  Α2 ομάδα 8η...

29η Συνεδρίαση

Υπαγωγή του Δήμου Σαλαμίνας στο Πρόγραμμα Απασχόλησης Μακροχρόνια Ανέργων 55-67 ετών σύμφωνα με την υπ΄αριθμ. 28011/635/2020 απόφαση των Υπουργών Οικονομικών & Εργασίας &...

28η Συνεδρίαση

3η Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Σαλαμίνας οικ. έτους 2020. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP 2. 3η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού Δήμου Σαλαμίνας οικ. έτους 2020. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP 3....

27η Συνεδρίαση

1.- Έγκριση συμμετοχής  του Δήμου Σαλαμίνας  σε υπό σύσταση Αναπτυξιακό  Οργανισμό Δήμων  Π.Ε. Νήσων  Αττικής  σύμφωνα  με τον Ν. 4674/2020, έγκριση σχεδίου καταστατικού  και...

26η Συνεδρίαση

1.- Συμμετοχή  του Δήμου στην  Πρόσκληση  του Ε.Π. « Αττική » με κωδικό πρόσκλησης ΑΤΤ 088 και τίτλο « Παρεμβάσεις βελτίωσης  της ενεργειακής αποδοτικότητας ...

25η Συνεδρίαση

Έγκριση Εσόδων - Εξόδων Β΄Τριμήνου οικ. Έτους 2020. ΑΡΧΕΙΟ ZIP Αποδοχή δωρεάν παραχώρησης χώρου στην Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσηςτου Δήμου Σαλαμίνας για προσωρινή...

24η Συνεδρίαση

1.- 2η  Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Σαλαμίνας οικ. έτους 2020. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP 2.- Ακύρωση της υπ΄αριθμ. 122/2020 απόφ. Δημοτικού Συμβουλίου  που αφορά : «2η...