Τρίτη, 2 Μαρτίου, 2021

Κατηγορίες Άρθρων Εισηγήσεις Συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου Εισηγήσεις Συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου 2021
Print Friendly, PDF & Email
Κατηγορία: Εισηγήσεις Συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου 2021

3η Ειδική Συνεδρίαση

1.- Α:  Ψήφιση  Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021, σύμφωνα με το υπ΄αριθμ. 1399/15-01-2021 έγγραφο του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α., την υπ΄αριθμ.  46735/23-07-2020 κοινή  απόφαση...

2η Συνεδρίαση

1.- Συζήτηση  του θέματος που αφορά «τις κατά συρροή απευθείας αναθέσεις που επέλεξε ο Πρόεδρος του Δ.Λ.Τ. Σαλαμίνας για την απορρόφηση των κονδυλίων ένταξης...

1η Συνεδρίαση

1.- ΄Εγκριση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Σαλαμίνας 2021. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP -Καθορισμός τελών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού για το έτος 2021 . ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP 3.-Επιβολή...