Δευτέρα, 12 Απριλίου, 2021

Κατηγορίες Άρθρων Προκηρύξεις – Διαγωνισμοί
Print Friendly, PDF & Email
Κατηγορία: Προκηρύξεις – Διαγωνισμοί

Διαγωνισμός: Οδοποιία Δήμου Σαλαμίνας – Φιλοδήμος ΙΙ

Προϋπολογισμός μελέτης Προμέτρηση Εντυπο Προσφοράς Τιμολόγιο Μελέτης ΤΕΥΔ Docx ΤΕΥΔ Pdf Γενικό_Έντυπο_Οικονομικής_Προσ_260321 Διακύρηξη  Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων Περίλυψη Διακύριξης Τεχνική Περιγραφή

Διαγωνισμός: Προμήθεια γάλακτος εργατοτεχνικού προσωπικού του Δήμου 2021, προσωπικού του Δ.Λ.Τ.Σ. 2021 και προμήθεια τροφίμων για τους παιδικούς σταθμούς και τις λοιπές ανάγκες του...

ΜΕΛΕΤΗ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΛΟΙΠΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Α.ΚΟΙ.ΠΟ.Π ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΚΑΙ ΤΙΣ...

Διαγωνισμός : Ανακατασκευή φθορών οδοστρώματος στο Δήμο Σαλαμίνας

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΤΕΥΔ (WORD) ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

Διαγωνισμός : “Εγκατάσταση αλεξικέραυνων και ηλεκτρολογική αναβάθμιση των σχολικών κτιρίων” “

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΞΩΦΥΛΛΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΤΗΕ  ΠΕΡΙΟΧΕΣ  ΠΡΟΠΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ-ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ-ΠΡΟΤΥΠΑ-ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΤΕΥΔ    

Διαγωνισμός : “Αποκαταστάσεις ρυμοτομούμενων μαντρότοιχων στο Δήμο Σαλαμίνας”

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΞΩΦΥΛΛΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ  ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΤΕΥΔ  ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

Διαγωνισμός: «Αποκομιδή Μπαζών & Ογκωδών από Κοινόχρηστους Χώρους 2020»

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΟΡΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΞΩΦΥΛΛΟ    

Πρόσκληση Ενδιαφέροντος: « Προμήθεια Μεταλλικών Πινακίδων Οδοσήμανσης »

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ