Παρασκευή, 5 Μαρτίου, 2021

Κατηγορίες Άρθρων Προκηρύξεις – Διαγωνισμοί
Print Friendly, PDF & Email
Κατηγορία: Προκηρύξεις – Διαγωνισμοί

Διαγωνισμός: Επισκευή – Συντήρηση Δικτύου Vacuum

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΜΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ

Επαναδημοπράτηση Διαγωνισμού: Προμήθεια διαφόρων λαμπτήρων και υλικών

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟΣ ΥΛΙΚΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟΣ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΤΕΥΔ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΛΙΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Διαγωνισμός: Επισκευή και συντήρηση Δημοτικού καταστήματος (Νέου Δημαρχείου) ΣΑΤΑ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟΣ ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΤΕΥΔ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΞΩΦΥΛΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ Φ.Α.Υ. Σ.Α.Υ. ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

Διαγωνισμός: Προμήθεια διαφόρων λαμπτήρων και υλικών

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟΣ ΥΛΙΚΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟΣ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΤΕΥΔ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΛΙΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Διαγωνισμός: Προμήθεια σκυροδέματος και ασφαλτομίγματος της Δ.Ε. Σαλαμίνας

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΤΕΥΔ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ  

Διαγωνισμός: Προμήθεια σκυροδέματος και ασφαλτομίγματος της Δ.Ε. Αμπελακίων

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΤΕΥΔ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ